Instrumentmaker

De instrumentmaker maakt en test CNC-programma’s, instrumenten en losse onderdelen van instrumenten.

De opleiding

Algemene informatie  

Niveau

3
Onderwijsaanbieder(s)

Noorderpoort, ROC van Amsterdam, LIS

Aantal studenten schooljaar 2020-2021 7 (bbl) en 11 (bol)

 

Vakfacts

  • werkt in de elektrotechnische of medische industrie
  • voert onderzoek uit
  • kent verschillende bewerkingstechnieken, gereedschappen en systemen

Welke trends en ontwikkelingen zijn er in het beroep?

  • Complexere producten door toenemende integratie van werkgebieden (werktuigbouw, elektronica en automatisering).
  • Grotere betrokkenheid bij het ontwerpen en ontwikkelen van producten.
  • Intelligentere computerprogramma’s met meer mogelijkheden.
  • Strakkere planning van projecten.
  • Meer administratie en overleg ten behoeve van kwaliteit-, veiligheid-, gezondheid- en milieusystemen.
  • Veranderende producten om de concurrentiepositie ten opzichte van ons omringende landen en Azië te verbeteren (innovatie).
  • Veranderend bedrijfsproces doordat de gehele levenscyclus van een product wordt meegenomen bij de ontwikkeling (integraal ontwerp) – voorheen gescheiden afdelingen smelten samen – er wordt steeds meer in teamverband gewerkt.

(Verantwoordingsinformatie dossier Precisietechniek)


Verdere informatie over beroep en opleiding

Lees meer informatie over het beroep en de opleiding van de instrumentenmaker

Betrokken brancheorganisatie(s) en partijen

Leidse Instrumentenmakers School (LIS)