Hoefsmid

De hoefsmid maakt hoefijzers klaar en bekapt en beslaat paarden of pony’s. Als zelfstandig ondernemer wordt hij ingeschakeld door een paardenhouderij, paardensportbedrijf, dierenartsenpraktijk of dierenkliniek.

De opleiding

Algemene informatie  

Niveau

3
Onderwijsaanbieder(s) Zone.college, Aeres MBO
Aantal studenten schooljaar 2020-2021 32 (bbl) 44 (bol)

Vakfacts

 • verricht fysiek zwaar werk
 • beoordeelt elk dier op specifieke kenmerken 
 • heeft aandacht voor het paard en het gebruiksdoel
 • is zorgvuldig

Welke trends en ontwikkelingen zijn er in het beroep?

 • Nieuwe disciplines in de paardensport vragen om meer materialenkennis. Het bijhouden van vakkennis en nieuwe ontwikkelingen worden steeds belangrijker.
 • Communicatieve vaardigheden spelen een steeds grotere rol bij het opbouwen van een goede relatie met paardenhouders en andere deskundigen en bij het afhandelen van klachten.
 • Internet wordt steeds belangrijker bijvoorbeeld bij het plaatsen en vergaren van opdrachten, netwerken via social media, administratie/facturering.
 • Hoefsmeden werken steeds meer samen met klinieken, dierenartsen en andere dierverzorgers om klanten een totaalpakket aan te kunnen bieden.
 • De toenemende concurrentie vraagt betere ondernemersvaardigheden van de hoefsmid. De veranderende functie en betekenis van het dier in moderne samenleving (humanisering van het dier) vraagt om meer dienstverlening.
 • In de komende jaren is de zorg voor kwaliteit en goede arbeidsomstandigheden een punt van aandacht. Meer aandacht voor kwaliteit betekent een toenemende aandacht voor bijscholing van hoefsmeden. De Nederlandse Vereniging van Hoefsmeden legt de nadruk op kwaliteitsverbetering door vaktechnische verdieping en door verbreding op het gebied van management (financieel management, ondernemerschap, communicatie en klantgericht werken).
 • De Nederlandse Vereniging van Hoefsmeden hecht veel waarde aan een professionalisering en een verbreding van het beroep. Ook in andere EU-landen is deze tendens merkbaar. De organisaties van hoefsmeden in Europa hebben zich uitgesproken voor het formuleren van ‘Standards of practice' voor hoefsmeden in heel Europa. Het niveau van de Nederlandse hoefsmid is redelijk hoog. De EU vergroot het arbeidsterrein van de Nederlandse hoefsmeden. De verwachting is dat in de toekomst meer hoefsmeden emplooi buiten Nederland zullen vinden. Dit vraagt van de hoefsmid vaardigheid in moderne vreemde talen.

(Verantwoordingsinformatie dossier Hoefsmederij)


Verdere informatie over beroep en opleiding

Lees meer informatie over het beroep en de opleiding van de hoefsmid

Betrokken brancheorganisatie(s) en partijen

Nederlandse Vereniging van Hoefsmeden (NVvH)