Erfgoedhovenier

Een erfgoedhovenier richt zich onder andere op het aanleggen en onderhouden van tuinen en parken die onder het erfgoed vallen.

Praktijkleren: Erfgoedhovenier

Welke trends en ontwikkelingen zijn er in het beroep?

  • Ongeveer de helft van de tuinbazen verwacht de komende tien jaar geen verandering aan de eisen van kennis, houding en vaardigheden van medewerkers in de branche. De andere helft van tuinbazen verwacht dit wel.
  • Andere zaken die verwacht worden zijn de flexibele houding, kennis van verschillende vormen van uitbesteding en hogere eisen aan het personeel. Ook wordt juridische kennis belangrijker 

(Marktverkenning Branche Groen Erfgoed, 2017).

Betrokken brancheorganisatie(s) en partijen

Gilde van Tuinbazen

Vereniging van Erfgoedhoveniers

Branchevereniging VHG

Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen (NCE)

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed