Collectiebeheerder (Behoudsmedewerker)

De collectiebeheerder (behoudsmedewerker) voert handelingen uit van preventieve conservering en is een belangrijke schakel in het beheer en behoud van ons cultureel erfgoed, voor nu en de toekomst.

De opleiding

Algemene informatie  

Niveau

4
Onderwijsaanbieder(s)

 

Aantal studenten schooljaar 2020-2021 De opleiding wordt niet meer aangeboden.

Vakfacts

  • Werkt bij een erfgoedinstelling
  • Is behoudsmedewerker
  • Zorgt dat archiefstukken optimaal bewaard worden

Welke trends en ontwikkelingen zijn er in het beroep?

  • Het beroep van conserveren en restaureren is onderhevig aan veranderingen van buitenaf, door bijvoorbeeld globalisering en vergrijzing. Anticiperen op veranderingen is nodig om de aansluiting te behouden op de arbeidsmarkt.
  • Ook de positie van de overheid is onderhevig aan verandering. De overheid beschouwt erfgoedinstellingen als cultureel ondernemers. Tegelijkertijd is er wel bereidheid tot overheidssubsidie gezien de belangrijke bijdrage aan cultuur- en kennisoverdracht. De overheid zoekt daarom een middenweg tussen verzelfstandiging en subsidiëring. Enerzijds maakt zij terugtrekkende bewegingen, anderzijds stelt ze steeds meer eisen.
  • Bovengenoemde ontwikkelingen leiden er bijvoorbeeld ook toe dat collectiebeheerders bepaalde uitvoerende taken overnemen van de restaurator en conservator. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om dagelijks onderhoud, controle op aantasting of begeleiding van transport. Bijkomend gevolg is ook dat de collectiebeheerder meer verantwoordelijkheden krijgt. Zo wordt de collectiebeheerder in grotere organisaties steeds vaker coördinerend en aansturend. Hij richt zich dan onder andere op schoonmaak, beveiliging, transport of ondersteuning van de inrichting. In kleine organisaties wordt de collectiebeheerder de ‘alleskunner'.

(Verantwoordingsinformatie dossier Collectiebeheer)


Verdere informatie over beroep en opleiding

Lees meer over het beroep en de opleiding van de collectiebeheerder (behoudsmedewerker)

Betrokken brancheorganisatie(s) en partijen

Rijksmuseum

Nationaal Archief

Landelijk Contact Museumconsulenten

Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen (NCE)