Betonreparateur

De betonreparateur repareert handmatig betonschade en brengt spuitbeton en beschermlagen aan. Ook brengt hij wapening, anticorrossielagen en hechtbruggen aan.

De opleiding

Algemene informatie  

Niveau

2 en 3
Onderwijsaanbieder(s) ROC Deltion CollegeROC Midden Nederland
Aantal studenten schooljaar 2020-2021 45 (bbl)

Vakfacts

  • controleert materialen en middelen
  • brengt beschermlagen aan
  • ruimt de werkplek op

Welke trends en ontwikkelingen zijn er in het beroep?

  • Steeds meer betonreparateurs uit het buitenland voor projecten gevraagd. Dit komt door een overvloed aan opdrachten, achterstallig onderhoud en een tekort aan Nederlandse betronreparateurs. Deze buitenlandse betonreparateurs voeren vaker de eenvoudige werkzaamheden uit. De Nederlandse betonreparateurs voeren daardoor vaker de complexere werkzaamheden uit. Door het werken met buitenlandse werknemers zijn communicatieve vaardigheden voor de Nederlandse betonreparateur belangrijker geworden.
  • Afschermmateriaal wordt vaker gebruikt om door te kunnen blijven werken. Er zijn speciale maskers ontwikkeld tegen kwartshoudend stof. De industrie wil materialen ontwikkelen die minder kwartshoudend zijn. Er komen steeds meer oplosmiddelarme/-vrije coatings, waardoor de arbeidsomstandigheden verbeteren voor de betonreparateur.

(Verantwoordingsinformatie dossier Betonreparatie)


Verdere informatie over beroep en opleiding

Lees meer informatie over het beroep en de opleiding van de betonreparateur en allround betonreparateur

Betrokken brancheorganisatie(s) en partijen

Vereniging van gecertificeerde Beton Reparatiebedrijven (VBR)

TECTUM