Baggermeester

De baggermeester werkt in de branche waterbouw en houdt zich bezig met het baggerproces. Tijdens het baggeren bevindt hij zich op de brug of in het bedieningshuis. Ook voert hij onderhoud uit en geeft hij leiding aan de bemanning.

De opleiding

Algemene informatie  

Niveau

4
Onderwijsaanbieder(s)

Scheepvaart- en Transport College (STC)

Aantal studenten schooljaar 2020-2021 2 (bol)

Vakfacts

  • ondersteunt collega's op het baggerwerktuig
  • voert onderhoud uit
  • geeft leiding aan de bemanning 
  • werkt volgens procedures

Welke trends en ontwikkelingen zijn er in het beroep?

  • Het streven naar energiebesparing en kostenbesparingen op ontwerp en uitvoering van isolatiesystemen voor technische installaties zijn structurele aandachtspunten binnen de isolatiebranche. Daar bovenop vindt er voortdurend een aanscherping plaats van wet- en regelgeving op milieugebied. Zo worden grenswaarden van emissies steeds naar beneden bijgesteld.
  • Tegelijkertijd worden technische installaties steeds complexer en dus kostbaarder. Dat houdt in, dat in toenemende mate een beroep op de kennis, inventiviteit en ervaring van de isolatiemonteur (uitvoering) wordt gedaan. Beide aspecten zijn bepalend voor de bouw van duurzame isolatiesystemen.

(Verantwoordingsinformatie dossier Isolatiewerken)


Verdere informatie over beroep en opleiding

Lees meer informatie over het beroep en de opleiding van de baggermeester

Betrokken brancheorganisatie(s) en partijen

Vereniging van Waterbouwers