Autorestaurator

De autorestaurator is gespecialiseerd in het restaureren van voertuigen. Hij houdt zich onder andere bezig met het reviseren van motoren en het restaureren van de carrosserie en/of het chassis. Voor dit beroep bestaat geen aparte opleiding, maar een keuzedeel genaamd 'Technische restauratie oldtimers'. Het keuzedeel is gekoppeld aan de kwalificatie 'Technisch specialist personenauto's.  

De opleiding

Algemene informatie  

Niveau

4
Onderwijsaanbieder(s) Da Vinci College
Aantal studenten schooljaar 2020-2021 0

Vakfacts

  • Reviseert motoren
  • Restaureert de carrosserie en/of het chassis
  • Bekleedt en herstelt het voertuigeninterieur

Welke trends en ontwikkelingen zijn er in het beroep?

  • Door technologische ontwikkelingen in carrosseriesystemen is het nodig dat de autorestaurator continue aandacht heeft voor de ontwikkelingen op het terrein van autorestauratie. Door deze ontwikkelingen is een verschuiving zichtbaar van traditioneel naar hightech schadeherstel.
  • Doordat de prijzen onder druk staan wordt van de autoschaderestaurator gevraagd om efficiënter en sneller te werken. Dat betekent werken volgens een managementkwaliteitssystemen (processen en procedures) en actief meedenken over verbeteringen.

(Verantwoordingsinformatie dossier Autoschadehersteltechniek)


Verdere informatie over beroep en opleiding

Lees meer informatie over het beroep en de opleiding van de technisch specialist personenauto's

Betrokken brancheorganisatie(s) en partijen

FOCWA

BOVAG

Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Carrosseriebedrijf (OOC)