Audicien

De audicien brengt de slechthorendheid van de cliënt in kaart en vindt een oplossing voor het gehoorprobleem. Hij inspecteert het oor, stelt het gehoorverlies vast en beoordeelt of aanvullende audiometrisch onderzoek nodig is.

De opleiding

Algemene informatie  

Niveau

4
Onderwijsaanbieder(s) MBO Amersfoort (DHTA), ROC Da Vinci College, ROC Deltion College
Aantal studenten schooljaar 2020-2021 200 (bbl)

Vakfacts

  • biedt oplossingen voor een gehoorprobleem
  • voert aanvullend onderzoek uit
  • stelt hoortoestellen af
  • adviseert over technische hulpmiddelen

Welke trends en ontwikkelingen zijn er in het beroep?

  • Technische mogelijkheden van hoortoestellen zijn toegenomen door bijvoorbeeld technieken als BleuTooth-verbindingen met telecommunicatieapparatuur en computers waardoor hoortoestellen technisch gezien zijn verbeterd.
  • Aandacht voor design van hoortoestellen (meer verschillende kleuren en kleinere hoortoestellen door technische ontwikkelingen) wordt steeds belangrijk. Belang van advisering richting de cliënt is daardoor toegenomen.
  • De audicien zal zich waarschijnlijk in de toekomst sterker moeten profileren als deskundige vanwege de toenemende samenwerking met de optiekbranche. Inlevingsvermogen in de optiekbranche is daarbij van belang.

(Verantwoordingsinformatie dossier Audiciens)


Verdere informatie over beroep en opleiding

Lees meer informatie over het beroep en de opleiding van de audicien

Betrokken brancheorganisatie(s) en partijen

Nederlandse Vereniging van Audicien Bedrijven (NVAB) 

Audicien Vereniging Nederland (AudiNed)