Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap

Het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap van SBB helpt kleine, unieke beroepen om levensvatbaar te blijven. De betreffende branches en opleidingen hebben vaak niet de capaciteit om dat zelf te organiseren.

Het Meld- en expertisepunt:

  • ontwikkelt expertise voor het duurzaam organiseren van beroepsopleidingen voor klein uniek vakmanschap en maakt dit toegankelijk
  • is de plek waar kleine unieke beroepen en hun opleidingen zich kunnen melden als ze in hun voortbestaan worden bedreigd
  • ondersteunt de melders bij het realiseren van duurzame oplossingen met arrangementen tussen branche en onderwijs, op basis van zelfregulering
  • biedt ondersteuning door te onderzoeken, analyseren, faciliteren, ontwikkelen, bemiddelen, begeleiden, stimuleren en agenderen
  • focust op het behoud van kleine beroepen die relevant zijn voor de Nederlandse economie, door inzet voor hun unieke mbo-opleidingen
lijstenmaker

Beantwoord vijf vragen om te zien of u aan de voorwaarden voldoet.

Ga naar de vragen

 

knop

Wordt uw beroepsgroep bedreigd? Vul het formulier in en meld u aan.

Doe een melding

 

publicaties

Het Meld- en expertisepunt volgt de ontwikkelingen van kleine, unieke beroepen in Nederland.

Bekijk de publicaties

 

Student MeubelmakerHoe verloopt het proces van melding naar oplossing.

Werkwijze en casussen