Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap

Het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap van SBB helpt kleine, unieke beroepen om levensvatbaar te blijven. De betreffende branches en opleidingen hebben vaak niet de capaciteit om dat zelf te organiseren.

Waarvoor staat het Meld- en expertisepunt?

Het Meld- en expertisepunt:

 • ontwikkelt expertise voor het duurzaam organiseren van beroepsopleidingen voor klein uniek vakmanschap en maakt dit toegankelijk
 • is de plek waar kleine unieke beroepen en hun opleidingen zich kunnen melden als ze in hun voortbestaan worden bedreigd
 • ondersteunt de melders bij het realiseren van duurzame oplossingen met arrangementen tussen branche en onderwijs, op basis van zelfregulering
 • biedt ondersteuning door te onderzoeken, analyseren, faciliteren, ontwikkelen, bemiddelen, begeleiden, stimuleren en agenderen
 • focust op het behoud van kleine beroepen die relevant zijn voor de Nederlandse economie, door inzet voor hun unieke mbo-opleidingen
Bekijk de opleidingstool leven lang ontwikkelen

Voor 17 beroepsgroepen binnen het specialistische vakmanschap is het opleidings- en scholingsaanbod in kaart gebracht.

Lees meer

  lijstenmaker

  Beantwoord vijf vragen om te zien of u aan de voorwaarden voldoet.

  Ga naar de vragen

  knop

  Wordt uw beroepsgroep bedreigd? Vul het formulier in en meld u aan.

  Doe een melding

  publicaties

  Het Meld- en expertisepunt volgt de ontwikkelingen van kleine, unieke beroepen in Nederland.

  Bekijk de publicaties

  Student MeubelmakerHoe verloopt het proces van melding naar oplossing?

  Werkwijze en casussen