Publicaties

SBB brengt diverse publicaties uit over thema's die onderwijs en bedrijfsleven met elkaar verbinden:

SBB Bericht

SBB Bericht informeert u over besluiten van het bestuur en over thema's die onderwijs en bedrijfsleven met elkaar verbinden. Dit bericht verschijnt meerdere keren per jaar.

Lees verder >

Basiscijfers Jeugd

De Basiscijfers Jeugd brengen de actuele gegevens op het gebied van stages en leerbanen regionaal en sectoraal overzichtelijk in kaart. De Basiscijfers Jeugd geeft informatie over de regionale stage- en arbeidsmarkt. Zowel voor alle 35 arbeidsmarktregio’s als voor heel Nederland.

Lees verder >

Uitgebrachte adviezen

SBB biedt de minister één aanspreekpunt, dat vanuit een gemeenschappelijk belang namens onderwijs en bedrijfsleven gezamenlijke adviezen geeft. De adviezen vindt u bij de thema-adviescommissies (tac's):

Beleidsagenda 2015-2020

In de beleidsagenda 2015-2020 staat welke onderwerpen belangrijk zijn om te zorgen dat  studenten de beste praktijkopleiding krijgen met uitzicht op een baan en bedrijven nu en in de toekomst beschikken over de vakmensen die ze nodig hebben. De drie hoofdthema's zijn beroepspraktijkvorming, kwalificeren en examineren en een doelmatig opleidingsaanbod.

Lees de Beleidsagenda >

MBO City

Ter gelegenheid van MBO City, de conferentie voor docenten en andere professionals in het middelbaar beroepsonderwijs, bundelden we verhalen van docenten, bpv-begeleiders en praktijkopleiders.

Lees verder >


 

Publicatieoverzicht

 • Basiscijfers oktober 2013

  basiscijfers oktober 2013
  De erkenning van 18.000 nieuwe leerbedrijven dit jaar heeft er voor gezorgd dat het aantal leerbedrijven op peil is gebleven.
 • Barometer oktober 2013

  sbb-barometer-oktober-2013
  Sinds januari 2013 zijn er 12.000 leerbedrijven geworven die stageplaatsen en leerbanen aanbieden.
 • Basiscijfers juni 2013

  basiscijfers juni 2013
  Het aantal bij UWV geregistreerde jonge werkzoekenden steeg ten opzichte van vorig jaar met ruim 50%.
 • Barometer juni 2013

  sbb-barometer-juni-2013
  De route van lerend werken (bbl) heeft het door de economische teruggang zwaar. Studenten kiezen daarom in toenemende mate voor stages (bol).
 • Advies kleine unieke opleidingen

  advies
  Dit advies gaat in op maatregelen voor behoud van kleine, unieke opleidingen met een reëel arbeidsmarktperspectief.
 • Advies werkwijze doelmatigheid

  advies
  Dit advies gaat in op de werkwijze voor het afstemmingsproces tussen onderwijs en bedrijfsleven over (macro)doelmatigheid.
 • Advies escalatie

  advies
  Dit advies omvat de escalatiemogelijkheid, inclusief toetsingskader en doorzettingsmacht van de minister van OCW bij geschillen rondom doelmatigheid.
 • Basiscijfers februari 2013

  basiscijfers februari 2013
  Het aantal bij UWV geregistreerde jonge werkzoekenden is ten opzichte van 2011 met dertig procent gestegen.

Pagina's