Publicaties

SBB brengt diverse publicaties uit over thema's die onderwijs en bedrijfsleven met elkaar verbinden:

SBB Bericht

SBB Bericht informeert u over besluiten van het bestuur en over thema's die onderwijs en bedrijfsleven met elkaar verbinden. Dit bericht verschijnt meerdere keren per jaar.

Lees verder >

Basiscijfers Jeugd

De Basiscijfers Jeugd brengen de actuele gegevens op het gebied van stages en leerbanen regionaal en sectoraal overzichtelijk in kaart. De Basiscijfers Jeugd geeft informatie over de regionale stage- en arbeidsmarkt. Zowel voor alle 35 arbeidsmarktregio’s als voor heel Nederland.

Lees verder >

Uitgebrachte adviezen

SBB biedt de minister één aanspreekpunt, dat vanuit een gemeenschappelijk belang namens onderwijs en bedrijfsleven gezamenlijke adviezen geeft. De adviezen vindt u bij de thema-adviescommissies (tac's):

Beleidsagenda 2015-2020

In de beleidsagenda 2015-2020 staat welke onderwerpen belangrijk zijn om te zorgen dat  studenten de beste praktijkopleiding krijgen met uitzicht op een baan en bedrijven nu en in de toekomst beschikken over de vakmensen die ze nodig hebben. De drie hoofdthema's zijn beroepspraktijkvorming, kwalificeren en examineren en een doelmatig opleidingsaanbod.

Lees de Beleidsagenda >

MBO City

Ter gelegenheid van MBO City, de conferentie voor docenten en andere professionals in het middelbaar beroepsonderwijs, bundelden we verhalen van docenten, bpv-begeleiders en praktijkopleiders.

Lees verder >


 

Publicatieoverzicht

 • Advies keuzedelen in het mbo

  advies
  Soms willen scholen schoolspecifieke elementen toevoegen aan het onderwijsprogramma.
 • Barometer februari 2015

  Voorzijde publicatie SBB Barometer februari 2015
  Studenten hebben sinds het uitbreken van de economische crisis meer moeite om een stage of leerbaan te vinden.
 • Advies koppeling keuzedelen

  advies
  Keuzedelen bieden scholen de mogelijkheid om het onderwijs af te stemmen op regionale ontwikkelingen en innovaties.
 • Advies kleine unieke opleidingen

  advies
  Opleidingen voor zeldzame beroepen die voor de Nederlandse arbeidsmarkt relevant zijn, moeten behouden blijven en ondersteund worden.
 • Barometer oktober 2014

  Voorzijde publicatie SBB Barometer oktober 2014
  Deelname in de bbl blijkt de afgelopen jaren flink gedaald. In deze leerweg staat lerend werken centraal.
 • Basiscijfers oktober 2014

  basiscijfers oktober 2014
  In de periode mei tot en met augustus is het aantal WW-uitkeringen aan jongeren met ruim 4.000 gedaald tot 27.000.
 • Basiscijfers juni 2014

  basiscijfers juni 2014
  In de eerste vier maanden van 2014 is het aantal jongeren met een WW-uitkering met 7.000 gedaald tot 31.000.
 • Barometer juni 2014

  sbb-barometer-juni-2014
  De SBB Barometer van juni 2014 laat in sommige sectoren stageknelpunten zien.

Pagina's