Publicaties

SBB brengt diverse publicaties uit over thema's die onderwijs en bedrijfsleven met elkaar verbinden:

SBB Bericht

SBB Bericht informeert u over besluiten van het bestuur en over thema's die onderwijs en bedrijfsleven met elkaar verbinden. Dit bericht verschijnt meerdere keren per jaar.

Lees verder >

Basiscijfers Jeugd

De Basiscijfers Jeugd brengen de actuele gegevens op het gebied van stages en leerbanen regionaal en sectoraal overzichtelijk in kaart. De Basiscijfers Jeugd geeft informatie over de regionale stage- en arbeidsmarkt. Zowel voor alle 35 arbeidsmarktregio’s als voor heel Nederland.

Lees verder >

Uitgebrachte adviezen

SBB biedt de minister één aanspreekpunt, dat vanuit een gemeenschappelijk belang namens onderwijs en bedrijfsleven gezamenlijke adviezen geeft. De adviezen vindt u bij de thema-adviescommissies (tac's):

Beleidsagenda 2015-2020

In de beleidsagenda 2015-2020 staat welke onderwerpen belangrijk zijn om te zorgen dat  studenten de beste praktijkopleiding krijgen met uitzicht op een baan en bedrijven nu en in de toekomst beschikken over de vakmensen die ze nodig hebben. De drie hoofdthema's zijn beroepspraktijkvorming, kwalificeren en examineren en een doelmatig opleidingsaanbod.

Lees de Beleidsagenda >

MBO City

Ter gelegenheid van MBO City, de conferentie voor docenten en andere professionals in het middelbaar beroepsonderwijs, bundelden we verhalen van docenten, bpv-begeleiders en praktijkopleiders.

Lees verder >


 

Publicatieoverzicht

 • SBB Bericht mei 2016

  SBB Bericht
  SBB Bericht informeert u over besluiten van het bestuur van SBB en andere thema's die onderwijs en bedrijfsleven met elkaar verbinden.
 • Advies diplomasplitsing entreeopleiding

  advies
  De thema-adviescommissie Entree adviseert om vooralsnog af te zien van het entree-basisdiploma als maatregel om meer kansen te creëren voor kwetsbare
 • SBB Bericht april 2016

  SBB Bericht
  SBB Bericht informeert u over besluiten van het bestuur van SBB en andere thema's die onderwijs en bedrijfsleven met elkaar verbinden.
 • Barometer maart 2016

  In de meeste beroepsgroepen zijn voldoende stages en leerbanen beschikbaar voor mbo-studenten.
 • SBB Bericht december 2015

  SBB Bericht
  SBB Bericht informeert u over besluiten van het bestuur van SBB en andere thema's die onderwijs en bedrijfsleven met elkaar verbinden.
 • Barometer november 2015

  SBB Barometer november 2015
  In een toenemend aantal sectoren zijn voldoende mbo-stages en leerbanen beschikbaar.
 • Reactie experiment cross-overs

  advies
  Op grond van ervaring met de herziening draagt SBB voor uitwerking van de conceptregeling voor het experiment met cross-overs drie aandachtspunten aan
 • SBB Bericht oktober 2015

  SBB Bericht
  SBB Bericht informeert u over besluiten van het bestuur van SBB en andere thema's die onderwijs en bedrijfsleven met elkaar verbinden.

Pagina's