Publicaties

SBB brengt diverse publicaties uit over thema's die onderwijs en bedrijfsleven met elkaar verbinden:

SBB Bericht

SBB Bericht informeert u over besluiten van het bestuur en over thema's die onderwijs en bedrijfsleven met elkaar verbinden. Dit bericht verschijnt meerdere keren per jaar.

Lees verder >

SBB Barometer

SBB Barometer laat zien hoe de beschikbaarheid van stages en leerbanen zich ontwikkelt en waar mogelijke knelpunten zijn. De Barometer schenkt ook altijd aandacht aan ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Hij verschijnt vier keer per jaar.

Lees verder >

Basiscijfers Jeugd

De Basiscijfers Jeugd brengen de actuele gegevens op het gebied van stages en leerbanen regionaal en sectoraal overzichtelijk in kaart. De Basiscijfers Jeugd geeft informatie over de regionale stage- en arbeidsmarkt. Zowel voor alle 35 arbeidsmarktregio’s als voor heel Nederland.

Lees verder >

Uitgebrachte adviezen

SBB biedt de minister één aanspreekpunt, dat vanuit een gemeenschappelijk belang namens onderwijs en bedrijfsleven gezamenlijke adviezen geeft. De adviezen vindt u bij de thema-adviescommissies (tac's):

Beleidsagenda 2015-2020

In de beleidsagenda 2015-2020 staat welke onderwerpen belangrijk zijn om te zorgen dat  studenten de beste praktijkopleiding krijgen met uitzicht op een baan en bedrijven nu en in de toekomst beschikken over de vakmensen die ze nodig hebben. De drie hoofdthema's zijn beroepspraktijkvorming, kwalificeren en examineren en een doelmatig opleidingsaanbod.

Lees de Beleidsagenda >

MBO City

Ter gelegenheid van MBO City, de conferentie voor docenten en andere professionals in het middelbaar beroepsonderwijs, bundelden we verhalen van docenten, bpv-begeleiders en praktijkopleiders.

Lees verder >


 

Publicatieoverzicht

 • Aanbieding keuzedelen voor vaststelling per januari 2017

  advies
  Dit advies heeft betrekking op nieuw ontwikkelde keuzedelen, koppelingsverzoeken en herziene kwalificaties in de periode oktober-december 2016.
 • Aanbieding kwalificaties voor vaststelling per januari 2017

  advies
  Dit advies heeft betrekking op nieuw ontwikkelde keuzedelen, koppelingsverzoeken en herziene kwalificaties in de periode oktober-december 2016.
 • advies methodiek kans op werk

  advies
  In het Advies wordt de methodiek Kans op Werk nader beschreven en wordt specifiek ingegaan op de definitie van Kans op werk, de variabelen die onderde
 • Advies Werkwijze kleine en unieke opleidingen

  advies
  In het advies staat beschreven hoe binnen SBB omgegaan wordt met een melding bij het Meld- en expertisepunt Specialistisch Vakmanschap van een opleidi
 • Basiscijfers december 2016

  Cover Basiscijfers Jeugd december 2016
  In de periode maart tot en met augustus ontstonden 207.600 vacatures op mbo-niveau, 9% meer dan in dezelfde periode vorig jaar.
 • De liefde voor het vak

  MBO City 2013
  In deze bundel vindt u bijdragen van sprekers op de conferentie, gedichten, cartoons, columns en andere varia.
 • Leren doe je zo!

  MBO City 2014
  In deze bundel vindt u verhalen van docenten en praktijkbegeleiders over hun ervaringen met leren in de ruimste zin van het woord.
 • De jeugd van tegenwoordig

  De jeugd van tegenwoordig
  In deze bundel leest u verhalen van docenten en praktijkopleiders over de jeugd van tegenwoordig.

Pagina's