Trendrapportages

Praktijkopleider en student schilderen

Met trendrapportages brengt SBB de trends en ontwikkelingen van sectoren en marktsegmenten in beeld. Naast continu trendonderzoek doen wij maatwerkopdrachten.

Maatwerkopdrachten

Inspiratierapport circulaire economie

Op verzoek van ministerie van OCW besteedt SBB meer aandacht aan het bovensectorale thema circulaire economie in het mbo. Het inspiratierapport maakt deel uit van het trendonderzoek en biedt handvatten voor circulaire economie in het mbo.

Bekijk het rapport

Bekijk de bronnenlijst

Rapportages per sector

Techniek en gebouwde omgeving

Trendrapportage 2020

Mobiliteit, transport, logistiek en maritiem

Trendrapportage 2018

Zorg, welzijn en sport

Trendrapportage 2019

Handel

Trendrapportage 2021

ICT en creatieve industrie

Trendrapportage 2020

Voedsel, groen en gastvrijheid

Trendrapportage 2021

Zakelijke dienstverlening en veiligheid

Trendrapportage 2019

Specialistisch vakmanschap

Trendrapportage 2020

Uitleg rapportages

        Trendrapportages

        De interactieve online trendrapportages bieden u een uitgebreide beschrijving van de demografische, economische, sociaal-culturele, technologische, ecologische en politiek-juridische (DESTEP) ontwikkelingen en sectorspecifieke trends.