Kans op werk

Evalutatie - Samenvatting

Het project kans op werk is in 2019 geëvalueerd. Dit rapport bevat een samenvatting van de evaluatie

Kans op werk

Evaluatie - Methodiek Kans op werk

Het project kans op werk is in 2019 geëvalueerd. Dit rapport bevat een utigebreide beschrijving van de methodiek

Kans op werk

Evaluatie - Casus Manager en ondernemer horeca

Het project kans op werk is in 2019 geëvalueerd. Dit rapport gaat in op de casus manager en ondernemer Horeca

Kans op werk

Evaluatie - Casus Maritiem officier

Het project kans op werk is in 2019 geëvalueerd. Dit rapport gaat in op de casus Maritiem officier

Kans op werk

Evaluatie - Vragen en reacties

Het project kans op werk is in 2019 geëvalueerd. Dit rapport beschrijft vragen en opmerkingen bij het project en de antwoorden daarop

Kans op werk

Evaluatie - Resultaten Kans op werk 2016-2019

Het project kans op werk is in 2019 geëvalueerd. Dit rapport beschrijft de ontwikkeling van de resultaten van 2016 tot en met 2019.

Kans op werk

Evaluatie - Kans op werk vergeleken met de Spanningsindicator 2016 - 2018

Het project kans op werk is in 2019 geëvalueerd. In dit rapport worden de resultaten van Kans op werk vergeleken met de spanningsindicator van UWV.

Kans op werk

Evaluatie - Zelfstandigen en flex

Het project kans op werk is in 2019 geëvalueerd. Dit rapport beschrijft hoe aantallen zelfstandigen en flexwerkers zich hebben ontwikkeld en wat dit voor Kans op werk kan betekenen.

Kans op werk

Evaluatie - Casus Helpende zorg en welzijn niveau 2

Het project kans op werk is in 2019 geëvalueerd. Dit rapport beschrijft de casus Helpende zorg en welzijn op niveau 2.

Kans op werk

Evaluatie - Infographic

Deze infographic geeft een overzicht van de onderdelen in het model Kans op werk.

Kans op werk

Belangrijkste uitkomsten 2020

Een toegankelijke presentatie van de uitkomsten Kans op werk 2020.

Kans op werk

Prognoses werkgelegenheid en vacatures op sectorniveau

Een toelichting bij de prognoses van de vacatures, op sectorniveau.

Kans op werk

Publieksrapportage 2020

Een toegankelijke rapportage van de uitkomsten Kans op werk 2020.

Kans op werk

Effecten coronacrisis in vraagzijde 2020

Een beschrijving van de effecten van de coronacrisis op de vraag naar personeel.

Kans op werk

Sectoranalyses Corona-effecten

Een uitgebreide beschrijving van de effecten van de coronacrisis op verschillende sectoren en beroepsgroepen.

Kans op werk

Analyse werkzame personen naar mbo-kwalificaties

Een beschrijving van de manier om het aantal werkzame personen naar mbo kwalificaties te ramen.

Kans op werk

Evaluatie - Afbakening grenzen typeringen 2020

Een evaluatie van de afbakening van de grenzen tussen verschillende perspectieven, toepassing van absolute in plaats van relatieve grenzen.

Kans op werk

Kans op werk Sectoranalyses corona-effecten update december 2020

Een update van de effecten van de coronacrisis op sectoren en beroepsgroepen.

Kans op werk

Rapport enquête leerbedrijven 2019

De enquête kans op werk onder leerbedrijven is een onderdeel van de methodiek. De uitkomsten van 2019 worden in dit rapport beschreven.

Kans op werk

Rapport enquête leerbedrijven 2018

De enquête kans op werk onder leerbedrijven is een onderdeel van de methodiek. De uitkomsten van 2018 worden in dit rapport beschreven.

Kans op werk

Rapport enquête leerbedrijven 2017

De enquête kans op werk onder leerbedrijven is een onderdeel van de methodiek. De uitkomsten van 2017 worden in dit rapport beschreven.

Kans op werk

Rapport enquête leerbedrijven 2016

De enquête kans op werk onder leerbedrijven is een onderdeel van de methodiek. De uitkomsten van 2016 worden in dit rapport beschreven.

Kans op werk

Rapport onderzoek maritiem functies

Enquête voor Kans op werk onder maritieme bedrijven.

Kans op werk

Tabellenboek onderzoek maritieme functies

Enquête voor Kans op werk onder maritieme bedrijven.

Kans op werk

Evaluatie - Analyse correctiefactoren vraagmodel

Het project kans op werk is in 2019 geëvalueerd. Dit rapport beschrijft de analyse van de correctiefactoren in het vraagmodel.

Kans op werk

Evaluatie - Methodiek Analyse diverse aspecten vraagmodel

Het project kans op werk is in 2019 geëvalueerd. Dit rapport bevat een analyse van het vraagmodel.

Kans op stage

Verantwoordings document 2017

Een beschrijving op de methodiek en berekening van de kans op stage en leerbaan in 2017.

Kans op stage

Verantwoordings document 2018

Een beschrijving op de methodiek en berekening van de kans op stage en leerbaan in 2018.

Beroepspraktijk vorming

Derde voortgangsrapportage Actieplan stages en leerbanen

Een terugblik het eerste halfjaar van 2021 en een vooruitblik op het tweede halfjaar.

Beroepspraktijk vorming

Landelijke uitkomsten BPV monitor 2019

Met de BPV Monitor brengen onderwijs en bedrijfsleven in SBB verband de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming en de tevredenheid van de praktijkopleiders van leerbedrijven en studenten in kaart.

Beroepspraktijk vorming

Landelijke uitkomsten BPV monitor 2020

Met de BPV Monitor brengen onderwijs en bedrijfsleven in SBB verband de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming en de tevredenheid van de praktijkopleiders van leerbedrijven en studenten in kaart.

Beroepspraktijk vorming

Landelijke uitkomsten BPV monitor 2018

Met de BPV Monitor brengen onderwijs en bedrijfsleven in SBB verband de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming en de tevredenheid van de praktijkopleiders van leerbedrijven en studenten in kaart.

Beroepspraktijk vorming

Beroepspraktijk vorming Landelijke uitkomsten BPV monitor infographic 2018

Met de BPV Monitor brengen onderwijs en bedrijfsleven in SBB verband de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming en de tevredenheid van de praktijkopleiders van leerbedrijven en studenten in kaart.

Beroepspraktijk vorming

Beroepspraktijk vorming Landelijke uitkomsten BPV monitor infographic 2019

Met de BPV Monitor brengen onderwijs en bedrijfsleven in SBB verband de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming en de tevredenheid van de praktijkopleiders van leerbedrijven en studenten in kaart.

Doelmatigheid

Factsheet Kwalificatiedossier Artiesten

Deze factsheet beschrijft een aantal belangrijkse statistieken voor het dossier Artiesten.

Doelmatigheid

Factsheet Kwalificatiedossier DTP

Deze factsheet beschrijft een aantal belangrijkse statistieken voor het dossier DTP.

Doelmatigheid

Factsheet Kwalificatiedossier Mode maatkleding

Deze factsheet beschrijft een aantal belangrijkse statistieken voor het dossier Mode- maatkleding.

Doelmatigheid

Factsheet opleiding Creatief vakman

Deze factsheet beschrijft een aantal belangrijkse statistieken voor de opleiding Creatief vakman.

Doelmatigheid

Factsheet opleiding Mediavormgever

Deze factsheet beschrijft een aantal belangrijkse statistieken voor de opleiding Media vormgever.

Studie in cijfers

Evaluatie fase 1

In opdracht van OCW is Studie in cijfers in 2016 geëvalueerd. Dit rapport beschrijft deze evaluatie.

Studie in cijfers

Evaluatie fase 2

In opdracht van OCW is Studie in cijfers in 2017 geëvalueerd. Dit rapport beschrijft deze evaluatie.

Arbeidsmarkttrends

Trendrapport maatwerk circulaire economie rapport

Op verzoek van ministerie van OCW besteedt SBB meer aandacht aan het bovensectorale thema circulaire economie in het mbo. Het inspiratierapport maakt deel uit van het trendonderzoek en biedt handvatten voor circulaire economie in het mbo.

Arbeidsmarkttrends

Trendrapport maatwerk circulaire economie bronnenlijst

Op verzoek van ministerie van OCW besteedt SBB meer aandacht aan het bovensectorale thema circulaire economie in het mbo. Het inspiratierapport maakt deel uit van het trendonderzoek en biedt handvatten voor circulaire economie in het mbo.

Arbeidsmarktrapport

Arbeidsmarkt monitor Creatief Vakman 2020

De huidige arbeidsmarkt en het toekomstperspectief voor het kwalificatiedossier Creatief vakman is onderzocht. In opdracht van het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap verrichte ABF Research dit onderzoek.

Arbeidsmarktrapport

Evaluatie meld- en expertisepunt Specialistisch vakmanschap

Het bestuur van SBB heeft een evaluatie uitgevoerd waarin de drie doelen van het Meld- en expertisepunt worden behandeld.

Arbeidsmarktrapport

Onderzoek Kostbaar en veel waard

Wat is nodig om de kennis en aandacht voor kleinschalig specialistischvakmanschap in de toekomst levend te houden en de activiteiten die bijdragenaan continuïteit van de kleinschalige beroepen en opleidingen te verankeren?

Arbeidsmarktrapport

Arbeidsmarkt verkenning restauratie in roerend erfgoed

De restauratiebranche maakte zich zorgen over het verdwijnen van taken in het roerend erfgoed. Daarom heeft het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap een arbeidsmarktverkenning uitgevoerd. De ervaringen van verschillende restauratiedisciplines zijn daarmee in beeld gebracht.

Arbeidsmarktrapport

Arbeidsmarkt verkenning orthopedisch schoentechnicus

De Dutch HealthTec Academy zag knelpunten in de uitvoerbaarheid van opleidingen binnen de orthopedische schoentechniek ontstaan. En gaf dit signaal door aan het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap. Om een duurzame onderwijsoplossing te vinden is een arbeidsmarktverkenning gestart.

Arbeidsmarktrapport

Klantwaardering meld- en expertisepunt Specialistisch vakmanschap 2018

Verschillende stakeholders beoordeelden de dienstverlening van het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap. Uit het klantwaarderingsonderzoek blijkt dat de missie van het Meld- en expertisepunt door het merendeel wordt herkend. Ook zijn er verbeterpunten.

Arbeidsmarktrapport

Arbeidsmarkt verkenning betonstaalverwerker

Het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap ontving een melding van de Vereniging Wapeningsstaal Nederland (VWN), de brancheorganisatie voor betonstaalverwerkende bedrijven. Omdat de opleiding voor betonstaalverwerkers en -vlechters dreigt te verdwijnen, besloten we in overleg met de branche een arbeidsmarktverkenning te laten uitvoeren.

Arbeidsmarktrapport

Marktverkenning collectiebeheerder 

Uit een marktverkenning door RaadSaam blijkt dat organisaties graag meewerken aan het opleiden van nieuwe vakmensen, omdat ze dit belangrijk vinden voor hun eigen bedrijf en de sector in het algemeen. Maar er zijn diverse belemmeringen om een bbl-student in dienst te nemen.

Arbeidsmarktrapport

Arbeidsmarkt verkenning lijstenmaker

Voor de lijstenmakers bestaat geen reguliere en kwalificerende mbo-opleiding. Beroepsvereniging Art & Frame is al een tijd bezig met een professionaliseringslag en heeft inmiddels een certificeringsysteem ingericht. De volgende stap is een opleiding voor jonge aanwas in deze vergrijzende branche.

Arbeidsmarktrapport

Arbeidsmarkt verkenning pianotechnicus

Het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap (M&E) heeft in samenwerking met de branches NPMB en VvPN een onderzoek laten uitvoeren naar de arbeidsmarkt voor de pianotechnici.

Arbeidsmarktrapport

Arbeidsmarktinformatie Specialistisch vakmanschap

De arbeidsmarkt van de sector Specialistisch vakmanschap is onderzocht. In opdracht van het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap verrichtte ABF Research dit onderzoek. In totaal zijn 28 kleinschalige beroepen onderzocht.

Arbeidsmarktrapport

Arbeidsmarktverkenning erfgoedhovenier

Erfgoedhoveniers hebben behoefte aan vakmensen met kennis op mbo-niveau. Het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap voerde daarom een arbeidsmarktverkenning uit.

Arbeidsmarkt

Rapport vacatureanalyse 2019

Prognoses werkgelegenheid en vacatures op sectorniveau

Arbeidsmarkt

Arbeidsmarkt verkenning kwalificaties binnen dossier Artiesten 2018

Arbeidsmarktverkenning ten behoeve van de kwalificaties behorend tot het dossier Artiesten

Arbeidsmarkt

Onderzoeks documentatie MWO 2017 (CBS)

Elke twee jaar wordt de tevredenheid van werkgevers met recent aangenomen mbo-gediplomeerden onderzocht. Dit rapport beschrijft de onderzoeksverantwoording door CBS

Arbeidsmarkt

Tevredenheid werkgevers aansluiting mbo arbeidsmarkt 2018

Elke twee jaar wordt de tevredenheid van werkgevers met recent aangenomen mbo-gediplomeerden onderzocht. De uitkomsten van 2018 staan in dit rapport

Arbeidsmarkt

Tevredenheid werkgevers over MBO werknemers 2020 (Motie Straus)

Elke twee jaar wordt de tevredenheid van werkgevers met recent aangenomen mbo-gediplomeerden onderzocht. De uitkomsten van 2020 staan in dit rapport

Arbeidsmarkt

Tevredenheid werkgevers over MBO werknemers 2016 (Motie Straus)

Elke twee jaar wordt de tevredenheid van werkgevers met recent aangenomen mbo-gediplomeerden onderzocht. De uitkomsten van 2016 staan in dit rapport

Leven lang ontwikkelen

De kracht van praktijkleren in het mbo

Hoe kunnen we onze producten en diensten óók inzetten voor een leven lang ontwikkelen van volwassenen?

Arbeidsmarktrapport

Arbeidsmarkt verkenning Goud- en zilversmeden 2021

Het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap heeft in samenwerking met de branche Federatie Goud en Zilver een onderzoek laten uitvoeren naar de arbeidsmarkt voor de goud- en zilversmeden. In het onderzoek is de aansluiting van de opleiding op de arbeidsmarkt meegenomen. Daarmee levert het rapport ook input voor de actualisatie van de kwalificatiedossiers in 2022.

Regioschetsen Basiscijfers Jeugd 2021

Welke kansen heeft een jongere op de arbeidsmarkt in een bepaalde regio? Dat staat in de 35 regioschetsen Basiscijfers Jeugd van UWV en SBB.

Meting 7 - december 2021

Rapportage Monitor Keuzedelen

De rapportage monitor keuzedelen beschrijft de ontwikkelingen in het keuzedelenregister, de aangeboden en gekozen keuzedelen bij onderwijsinstellingen en de resultaten.