Publicaties per onderwerp

Bent u geïnteresseerd in een publicatie over een specifiek onderwerp? Wij hebben de publicaties overzichtelijk voor u ingedeeld:

Onderzoeken of publicaties ouder dan 2,5 jaar kunt u terugvinden op onze archiefpagina.

Deel via:

Alle publicaties

Beleidsagenda SBB 2023-2027: Naar een duurzame en optimale aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt

De kracht van SBB is de unieke samenwerking tussen het beroepsonderwijs en het georganiseerd bedrijfsleven. Elke drie tot vijf jaar stellen de partners in SBB een meerjarenbeleidsagenda op. In deze meerjarenbeleidsagenda hebben wij geformuleerd wat onze ambities zijn voor de periode 2023-2027.

Landelijke uitkomsten BPV Monitor 2023 – rapport

Beroepspraktijk vorming

Met de BPV Monitor brengen onderwijs en bedrijfsleven in SBB verband de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming en de tevredenheid van de praktijkopleiders van leerbedrijven en studenten in kaart.

Landelijke uitkomsten BPV Monitor 2023 – infographic

Beroepspraktijk vorming

De infographic is een grafische weergave van de belangrijkste uitkomsten van de BPV Monitor, die in het rapport staan beschreven.

Jaarverslag 2023

Deze rapportage beschrijft de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen in 2023. 

Regioschetsen Basiscijfers Jeugd 2023

Welke kansen heeft een jongere op de arbeidsmarkt in een bepaalde regio? Dat staat in de 35 regioschetsen Basiscijfers Jeugd van UWV en SBB.

Expertisepunt specialistisch vakmanschap 2023

Deze rapportage beschrijft de ontwikkelingen in 2023.

Rapportage Monitor Keuzedelen

Meting 9 - december 2023

De rapportage monitor keuzedelen beschrijft de ontwikkelingen in het keuzedelenregister, de aangeboden en gekozen keuzedelen bij onderwijsinstellingen en de resultaten.

Resultaten enquête leerbedrijven mbo-arbeidsmarkt 2023

Arbeidsmarkt

De enquête is één van de onderdelen van de methodiek om toekomstgerichte arbeidsmarktinformatie over het mbo-domein in kaart te kunnen brengen. De uitkomsten van 2023 worden in dit rapport beschreven.

Samenvatting Arbeidsmarktonderzoek Juweliers

Arbeidsmarktonderzoek

Hoe ziet de arbeidsmarkt juweliers eruit? Op welke manier sluit de vakopleiding aan op de arbeidsmarkt? Welke trends en ontwikkelingen zijn er? Rijnland Advies heeft in opdracht van het Expertisepunt specialistisch vakmanschap in samenwerking met de Federatie Goud en Zilver (FGZ) een arbeidsmarktonderzoek verricht. Het rapport geeft een interessant beeld van de grootte van de branche, medewerkers en trends.

Sectoranalyse Bouwnijverheid

Arbeidsmarkt

In dit rapport zijn de arbeidsmarktgegevens voor de sector Bouwnijverheid beschreven. Het gaat hierbij onder andere over de omvang en samenstelling van de werkgelegenheid, de regionale spreiding en de arbeidsmarktkrapte.

Sectoranalyse Cultuur, sport en recreatie

Arbeidsmarkt

In dit rapport zijn de arbeidsmarktgegevens voor de sector Cultuur, sport en recreatie beschreven. Het gaat hierbij onder andere over de omvang en samenstelling van de werkgelegenheid, de regionale spreiding en de arbeidsmarktkrapte.

Sectoranalyse Delfstoffenwinning

Arbeidsmarkt

In dit rapport zijn de arbeidsmarktgegevens voor de sector Delfstoffenwinning beschreven. Het gaat hierbij onder andere over de omvang en samenstelling van de werkgelegenheid, de regionale spreiding en de arbeidsmarktkrapte.

Sectoranalyse Energievoorziening

Arbeidsmarkt

In dit rapport zijn de arbeidsmarktgegevens voor de sector Energievoorziening beschreven. Het gaat hierbij onder andere over de omvang en samenstelling van de werkgelegenheid, de regionale spreiding en de arbeidsmarktkrapte.

Sectoranalyse Financiële dienstverlening

Arbeidsmarkt

In dit rapport zijn de arbeidsmarktgegevens voor de sector Financiële dienstverlening beschreven. Het gaat hierbij onder andere over de omvang en samenstelling van de werkgelegenheid, de regionale spreiding en de arbeidsmarktkrapte.

Sectoranalyse Gezondheids- en welzijnszorg

Arbeidsmarkt

In dit rapport zijn de arbeidsmarktgegevens voor de sector Gezondheids- en welzijnszorg beschreven. Het gaat hierbij onder andere over de omvang en samenstelling van de werkgelegenheid, de regionale spreiding en de arbeidsmarktkrapte.

Sectoranalyse Handel

Arbeidsmarkt

In dit rapport zijn de arbeidsmarktgegevens voor de sector Handel beschreven. Het gaat hierbij onder andere over de omvang en samenstelling van de werkgelegenheid, de regionale spreiding en de arbeidsmarktkrapte.

Sectoranalyse Horeca

Arbeidsmarkt

In dit rapport zijn de arbeidsmarktgegevens voor de sector Horeca beschreven. Het gaat hierbij onder andere over de omvang en samenstelling van de werkgelegenheid, de regionale spreiding en de arbeidsmarktkrapte.

Sectoranalyse Industrie

Arbeidsmarkt

In dit rapport zijn de arbeidsmarktgegevens voor de sector Industrie beschreven. Het gaat hierbij onder andere over de omvang en samenstelling van de werkgelegenheid, de regionale spreiding en de arbeidsmarktkrapte.

Sectoranalyse Informatie en communicatie

Arbeidsmarkt

In dit rapport zijn de arbeidsmarktgegevens voor de sector Informatie en communicatie beschreven. Het gaat hierbij onder andere over de omvang en samenstelling van de werkgelegenheid, de regionale spreiding en de arbeidsmarktkrapte.

Sectoranalyse Landbouw, bosbouw en visserij

Arbeidsmarkt

In dit rapport zijn de arbeidsmarktgegevens voor de sector Landbouw, bosbouw en visserij beschreven. Het gaat hierbij onder andere over de omvang en samenstelling van de werkgelegenheid, de regionale spreiding en de arbeidsmarktkrapte.

Sectoranalyse Onderwijs

Arbeidsmarkt

In dit rapport zijn de arbeidsmarktgegevens voor de sector Onderwijs beschreven. Het gaat hierbij onder andere over de omvang en samenstelling van de werkgelegenheid, de regionale spreiding en de arbeidsmarktkrapte.

Sectoranalyse Openbaar bestuur en overheidsdiensten

Arbeidsmarkt

In dit rapport zijn de arbeidsmarktgegevens voor de sector Openbaar bestuur en overheidsdiensten beschreven. Het gaat hierbij onder andere over de omvang en samenstelling van de werkgelegenheid, de regionale spreiding en de arbeidsmarktkrapte.

Sectoranalyse Overige dienstverlening

Arbeidsmarkt

In dit rapport zijn de arbeidsmarktgegevens voor de sector Overige dienstverlening beschreven. Het gaat hierbij onder andere over de omvang en samenstelling van de werkgelegenheid, de regionale spreiding en de arbeidsmarktkrapte.

Sectoranalyse Specialistische zakelijke diensten

Arbeidsmarkt

In dit rapport zijn de arbeidsmarktgegevens voor de sector Specialistische zakelijke diensten beschreven. Het gaat hierbij onder andere over de omvang en samenstelling van de werkgelegenheid, de regionale spreiding en de arbeidsmarktkrapte.

Sectoranalyse Verhuur en handel van onroerend goed

Arbeidsmarkt

In dit rapport zijn de arbeidsmarktgegevens voor de sector Verhuur en handel van onroerend goed beschreven. Het gaat hierbij onder andere over de omvang en samenstelling van de werkgelegenheid, de regionale spreiding en de arbeidsmarktkrapte.

Sectoranalyse Verhuur en overige zakelijke diensten

Arbeidsmarkt

In dit rapport zijn de arbeidsmarktgegevens voor de sector Verhuur en overige zakelijke diensten beschreven. Het gaat hierbij onder andere over de omvang en samenstelling van de werkgelegenheid, de regionale spreiding en de arbeidsmarktkrapte.

Sectoranalyse Vervoer en opslag

Arbeidsmarkt

In dit rapport zijn de arbeidsmarktgegevens voor de sector Vervoer en opslag beschreven. Het gaat hierbij onder andere over de omvang en samenstelling van de werkgelegenheid, de regionale spreiding en de arbeidsmarktkrapte.

Sectoranalyse Waterbedrijven en afvalbeheer

Arbeidsmarkt

In dit rapport zijn de arbeidsmarktgegevens voor de sector Waterbedrijven en afvalbeheer beschreven. Het gaat hierbij onder andere over de omvang en samenstelling van de werkgelegenheid, de regionale spreiding en de arbeidsmarktkrapte.

Arbeidsmarktonderzoek Juweliers

Arbeidsmarktonderzoek

Hoe ziet de arbeidsmarkt juweliers eruit? Op welke manier sluit de vakopleiding aan op de arbeidsmarkt? Welke trends en ontwikkelingen zijn er? Rijnland Advies heeft in opdracht van het Expertisepunt specialistisch vakmanschap in samenwerking met de Federatie Goud en Zilver (FGZ) een arbeidsmarktonderzoek verricht. Het rapport geeft een interessant beeld van de grootte van de branche, medewerkers en trends.

Landelijke uitkomsten BPV monitor 2022

Beroepspraktijk vorming

Met de BPV Monitor brengen onderwijs en bedrijfsleven in SBB verband de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming en de tevredenheid van de praktijkopleiders van leerbedrijven en studenten in kaart.

Beroepspraktijk vorming Landelijke uitkomsten BPV monitor infographic 2022

Beroepspraktijk vorming

Met de BPV Monitor brengen onderwijs en bedrijfsleven in SBB verband de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming en de tevredenheid van de praktijkopleiders van leerbedrijven en studenten in kaart.

Jaarverslag 2022

Deze rapportage beschrijft de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen in 2022. 

Resultaten enquête leerbedrijven Kans op werk 2022

Kans op werk

De enquête kans op werk onder leerbedrijven is een onderdeel van de methodiek. De uitkomsten van 2022 worden in dit rapport beschreven.

Tevredenheid werkgevers over MBO werknemers 2022

Arbeidsmarkt

Elke twee jaar wordt de tevredenheid van werkgevers met recent aangenomen mbo-gediplomeerden onderzocht. De uitkomsten van 2022 staan in dit rapport

Jaarplan 2024

Het jaarplan 2024 beschrijft de nieuwe en bekende werkzaamheden waar SBB in 2024 de schouders onder zal zetten.

Jaarplan 2023

Het jaarplan 2023 beschrijft de nieuwe en bekende werkzaamheden waar SBB in 2023 de schouders onder zal zetten, van het Actieplan en de werkwijze Kansrijk opleiden tot het ongewoon goed uitvoeren en doorontwikkelen van de wettelijke taken voor de kwalificatiestructuur en beroepspraktijkvorming.

Regioschetsen Basiscijfers Jeugd 2022

Welke kansen heeft een jongere op de arbeidsmarkt in een bepaalde regio? Dat staat in de 35 regioschetsen Basiscijfers Jeugd van UWV en SBB.

Rapportage Monitor Keuzedelen

Meting 8 - november 2022

De rapportage monitor keuzedelen beschrijft de ontwikkelingen in het keuzedelenregister, de aangeboden en gekozen keuzedelen bij onderwijsinstellingen en de resultaten.

Advies Kansrijk opleiden

Taskforce doelmatigheid

Dit voorjaar heeft het bestuur van SBB de taskforce Macrodoelmatigheid ingesteld met als opdracht een nieuwe definitie en werkwijze te ontwikkelen. De bestaande werkwijze Doelmatigheid is vier jaar oud. Uit de midterm review in 2021 is gebleken dat die werkwijze onvoldoende bijdraagt aan het oplossen van de grote problemen van nu.

Arbeidsmarktverkenning Uurwerktechniek

Arbeidsmarkt

Het Meld- en expertisepunt werkte met FGZ aan een onderzoek naar de arbeidsmarkt voor Uurwerktechniek, inclusief de aansluiting van vakopleidingen. Dit rapport biedt input voor de kwalificatiedossiers-update in 2023.

Kwaliteit in de monumentenketen

De Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie (VAWR), de branchevereniging van erkende restauratiebouwbedrijven (Vakgroep Restauratie) en de gespecialiseerde aannemers in de restauratie (GA-Platform Restauratie) hebben onderzocht hoe het ervoor staat met de zorg voor het erfgoed. Het rapport beschrijft zeven aanbevelingen voor kwaliteit in de keten van instandhouding van monumenten.

Jaarverslag 2021

Deze rapportage beschrijft de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen in 2021. 

Landelijke uitkomsten BPV monitor 2021

Beroepspraktijk vorming

Met de BPV Monitor brengen onderwijs en bedrijfsleven in SBB verband de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming en de tevredenheid van de praktijkopleiders van leerbedrijven en studenten in kaart.

Beroepspraktijk vorming Landelijke uitkomsten BPV monitor infographic 2021

Beroepspraktijk vorming

Met de BPV Monitor brengen onderwijs en bedrijfsleven in SBB verband de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming en de tevredenheid van de praktijkopleiders van leerbedrijven en studenten in kaart.

Verantwoordings rapportage Kans op werk 2024-2026

Kans op werk

Hier leest u de verantwoordingsrapportage van Kans op werk voor de jaren 2024 t/m 2026.

Resultaten enquête leerbedrijven Kans op werk 2021

Kans op werk

De enquête kans op werk onder leerbedrijven is een onderdeel van de methodiek. De uitkomsten van 2021 worden in dit rapport beschreven.