Waardering buitenlandse diploma's bekostigde onderwijsinstellingen en ISK’s

Als u weet wat het buitenlandse diploma van een (aankomende) student waard is, dan kunt u het instroomniveau voor een mbo-opleiding bepalen.

Onderwijsinstellingen kunnen gratis advies krijgen over de waarde van buitenlandse diploma's. Dit geldt ook voor internationale schakelklassen (ISK’s) die zijn verbonden aan een mbo-instelling.

Heeft de student de opleiding niet afgerond? Dan is een opleidingswaardering mogelijk.

Is de student zijn diploma en/of vakkenoverzichten kwijtgeraakt en kan hij deze ook niet meer veilig opvragen? Dan kunt u toch een aanvraag indienen. We stellen dan een Indicatie onderwijsniveau (ION) op. 

Start uw aanvraag