Oud Nederlands mbo-diploma

SBB geeft verklaringen af over de waarde van oude mbo-diploma's in vergelijking met het huidige onderwijssysteem. In deze persoonlijke verklaring staat vermeld met welk niveau binnen de huidige kwalificatiestructuur uw opleiding vergelijkbaar is. Deze verklaring gebruikt u voor werk of een opleiding in Nederland. Gaat u naar het buitenland voor werk of een opleiding? Dan adviseren wij u een Europass Certificaatsupplement aan te vragen. 

Welke diploma's?

SBB geeft alleen verklaringen af voor afgeronde erkende mbo-opleidingen. Dit houdt in dat we voor de volgende diploma’s geen verklaring afgeven:

  • certificaten of diploma's van cursussen korter dan 850 studie-uren 
  • diploma's of certificaten van opleidingen in het hoger onderwijs of voortgezet onderwijs 
  • diploma's van particuliere opleidingen 
  • niet afgeronde opleidingen of deelcertificaten

Procedure en betaling

SBB behandelt uw aanvraag binnen vier werkweken. De behandeltermijn gaat in zodra alle benodigde documenten en de betaling zijn ontvangen door SBB. De verklaring kost € 57,-. Dit bedrag maakt u over naar:

IBAN-nummer NL 46 RABO 0167 8898 34
ter attentie van SBB, Zoetermeer
Vermeld bij de overschrijving de achternaam en geboortedatum van de diplomahouder.

Kan SBB uw aanvraag niet in behandeling nemen? Dan ontvangt u € 30,- terug. De gemaakte administratiekosten van € 27,- ontvangt u niet terug.

Start uw aanvraag