Oud Nederlands mbo-diploma

SBB heeft expertise over oude en nieuwe mbo-kwalificaties. In opdracht van het ministerie van OCW geeft SBB verklaringen af over de waarde van oude mbo-diploma's in vergelijking met het huidige onderwijssysteem.

Voor wie?

Werkzoekenden, werkgevers en onderwijsinstellingen in Nederland. Gaat u naar het buitenland voor werk of een opleiding? Dan kunt u beter een Europass Certificaatsupplement aanvragen. 

Welke diploma's?

SBB geeft alleen verklaringen af voor erkende mbo-opleidingen. Voor een aantal diploma’s worden geen verklaringen afgegeven:

  • certificaten of diploma's van cursussen korter dan 850 studie-uren 
  • diploma's of certificaten van opleidingen in het hoger onderwijs of algemeen voortgezet onderwijs 
  • diploma's van particuliere opleidingen 
  • onafgemaakte opleidingen of deelcertificaten

Zorg en welzijn

Voor een aantal diploma's in de sector zorg en welzijn zij n beschrijvingen van oude mbo-diploma's beschikbaar. Hierin staat onder meer vermeld met welk niveau de opleiding binnen de huidige kwalificatiestructuur te vergelijken is.

Procedure en betaling

Binnen vier werkweken behandelt SBB uw aanvraag. De behandeltermijn gaat in zodra alle benodigde documenten en de eventuele betaling zijn ontvangen.

Betaling

De verklaring kost € 57. Dit bedrag kunt u overmaken naar:

BAN-nummer NL 46 RABO 0167 8898 34
ter attentie van SBB, Zoetermeer
Vermeld bij de overschrijving de achternaam en geboortedatum van de diplomahouder.

Kan SBB uw aanvraag niet in behandeling nemen? Dan ontvangt u € 30 retour. De gemaakte administratiekosten van € 27 ontvangt u niet terug. 

Vragen?  

Bij vragen kunt u contact opnemen met het Informatiecentrum Diplomawaardering, tel. 079 321 79 30 (maandag tot en met donderdag tussen 09.00 en 12.30 uur) of via idw@s-bb.nl.

Voor het behandelen van uw aanvraag verwerkt SBB persoonsgegevens. SBB gaat voorzichtig en conform geldende wet- en regelgeving met uw gegevens om. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de privacyverklaring van SBB.

Voor het behandelen van uw aanvraag verwerkt SBB persoonsgegevens. SBB gaat voorzichtig en conform geldende wet- en regelgeving met uw gegevens om. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de privacyverklaring van SBB.

Start uw aanvraag