Tac Kwalificeren en examineren

Praktijkopleider en student schilderen

De thema-adviescommissie Kwalificeren en examineren adviseert het SBB-bestuur over sectoroverstijgende beleidsontwikkelingen rondom kwalificeren en examineren.

Actuele adviezen

28 augustus 2019 – Nieuwe en geactualiseerde kwalificaties en keuzedelen vastgesteld

Afgelopen week heeft minister Van Engelshoven van OCW een reeks nieuwe en geactualiseerde kwalificaties en keuzedelen vastgesteld. Naar verwachting verbindt de minister op korte termijn ook een mbo-certificaat aan vijf keuzedelen die waardevol zijn voor een leven lang ontwikkelen.

Lees meer

20 december 2018 – Keuzedelen en kwalificaties naar de minister

Vandaag presenteert het bestuur van SBB geactualiseerde kwalificatiedossiers en nieuwe en gewijzigde keuzedelen aan minister Van Engelshoven van OCW. Bovendien worden keuzedelen voorgedragen voor een mbo-certificaat. Naar verwachting stelt de minister de reeksen op korte termijn vast.

Lees meer

28 maart 2018 – Advies om koppeling van keuzedelen aan kwalificaties los te laten

Omdat keuzedelen inmiddels zijn ingebed in het mbo en omdat veel keuzedelen breed toepasbaar zijn, adviseert SBB aan minister Van Engelshoven van OCW om af te zien van de verplichte koppeling van keuzedelen aan kwalificaties.

Lees meer

28 maart 2018 – 27 nieuwe en gewijzigde keuzedelen naar de minister

23 maart presenteerde het bestuur van SBB 27 nieuwe en gewijzigde keuzedelen aan minister Van Engelshoven van OCW. Naar verwachting zal de minister de keuzedelen op korte termijn vaststellen.

Lees meer

27 februari 2018 – Plan van aanpak voor pilots met mbo-certificaten naar minister

23 februari stuurde SBB aan de minister van OCW een plan van aanpak voor pilots met mbo-certificaten voor beroepsgerichte onderdelen van kwalificaties. Mbo-certificaten kunnen een belangrijke rol spelen bij het leven lang ontwikkelen van werkenden en werkzoekenden.

Lees meer

Vertegenwoordigers 

Bedrijfsleven
  • Louis Spaninks, vicevoorzitter (Nederland ICT)
  • Judith van Heeswijk (Techniek Nederland)
  • Marijke Backx (FNV)

  • Gijs Jacobse (UnieNFTO)

Beroepsonderwijs
  • Marloes de Vries, voorzitter (Zadkine)
  • Wim Moes (Alfacollege)
  • Robert Goedhart (Technicom)

  • Roeland Buijsse (SVO)