Tac Doelmatigheid

afbeelding junior assistent accountant

De thema-adviescommissie Doelmatigheid adviseert het SBB-bestuur over sectoroverstijgende beleidsontwikkelingen rondom doelmatigheid.

Actuele adviezen

20 juni 2019 – Nieuwe werkwijze SBB vergroot kansen van mbo-studenten op de arbeidsmarkt

Vandaag zijn de uitkomsten van de toepassing van de nieuwe werkwijze doelmatigheid op de eerste vier kwalificatiedossiers bekendgemaakt, en aangeboden aan de minister van OCW. In december 2018 presenteerde SBB deze nieuwe werkwijze. De nieuwe werkwijze is een doorbraak in de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven, waarmee eerder kan worden bijgestuurd als de aansluiting van het onderwijs op de vraag van de arbeidsmarkt in het geding is.

Lees meer

19 december 2018 – Doorbraak in samenwerking onderwijs en bedrijfsleven voor doelmatig opleidingsaanbod

Een nieuwe werkwijze voor een doelmatig opleidingsaanbod, waarbij onderwijs en bedrijfsleven eerder kunnen bijsturen als de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt bij een specifieke opleiding in het geding is. Dat is het belangrijkste element van het advies dat SBB vandaag aan minister van OCW Ingrid van Engelshoven presenteert.

Lees meer

2 juli 2018 – Advies Studie in Cijfers vastgesteld

Op verzoek van de minister van OCW hebben onderwijs en georganiseerd bedrijfsleven een advies uitgebracht over Studie in Cijfers. Deze aanvraag hangt samen met de motie Wiersma c.s. (juni 2017) waarin wordt gevraagd een ministeriële regeling op te stellen waardoor mbo-instellingen een vergelijkbare en goed vindbare studiebijsluiter gaan hanteren bij hun voorlichting.

Lees meer

Vertegenwoordigers

Bedrijfsleven
  • Caroline Blom, voorzitter (TLN)
  • Dorien Krassenberg (Inretail)

  • Peter Roos (FNV)

  • Luuk Joosten (CNV)
Beroepsonderwijs
  • Fred van der Westerlaken, vicevoorzitter (Onderwijsgroep Tilburg)
  • Willem de Potter (SORG)
  • Sandra Beentje (Grafisch Lyceum Utrecht) 
  • Bastiaan Pellikaan (Aeres)