Tac Doelmatigheid

afbeelding junior assistent accountant

De thema-adviescommissie Doelmatigheid adviseert het SBB-bestuur over sectoroverstijgende beleidsontwikkelingen rondom doelmatigheid.

Vertegenwoordigers namens bedrijfsleven
  • Caroline Blom, voorzitter (TLN)
  • Gerard Schuttenbelt (CNV)

  • Dorien Krassenberg (Inretail)

  • Marieke van der Post (FNV/Bouwend Nederland)

Vertegenwoordigers namens onderwijs
  • Fred van der Westerlaken, vicevoorzitter (Onderwijsgroep Tilburg)
  • Willem de Potter (Hoornbeeck College)
  • Han Smits (Media College Amsterdam)
  • Bastiaan Pellikaan (Aeres)