Tac Beroepspraktijkvorming

Dierverzorging

De thema-adviescommissie Beroepspraktijkvorming adviseert het SBB-bestuur over sectoroverstijgende beleidsontwikkelingen rondom het thema beroepspraktijkvorming.

Vertegenwoordigers

Bedrijfsleven
  • Jules van Well, voorzitter (CBL)
  • Sandra ter Maat (FNV Bouw)
  • Anne Marie Heij (Koninklijke Metaalunie)
  • Gerard Schuttenbelt (CNV)

Beroepsonderwijs
  • Petra van Lange, vicevoorzitter (Scheepvaart en Transport College)
  • Peter de Vries (Grafisch Lyceum Utrecht)

  • Frans Veul (Nimeto)

  • Karina Visscher (Rijn IJssel)