Sectorkamer Zakelijke dienstverlening en veiligheid

Onderwijs en bedrijfsleven maken voor de sector Zakelijke dienstverlening en veiligheid afspraken over de thema's kwalificeren en examineren, beroepspraktijkvorming en doelmatigheid. Marktsegmenten vormen de onderstructuur van de sectorkamer.

Vertegenwoordigers

De sectorkamer heeft twaalf zetels met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en onderwijs.

Leden namens bedrijfsleven (werkgevers en werknemers)

 • Bettie Hoogsteen (Adfiz), vicevoorzitter
 • John van Tintelen (Defensie)
 • Lieke Hoomans (Verbond van Verzekeraars), vicevoorzitter
 • Carla Kiburg (FNV)
 • Sandra Hendriks (CNV)
 • Richard Gerrits (Politievakorganisatie ACP)

Leden namens onderwijs (bekostigd en particulier)

 • Gerrit Vreugdenhil (ROC van Amsterdam en ROC van Flevoland), voorzitter
 • Peer van Summeren (De Leijgraaf)
 • Remco Meijerink (ROC Friese Poort)
 • Ellen Marks (ROC Aventus)
 • Corné Broers (Instituut Broers)
 • Natasja de Vries (NCOI)

Marktsegmenten

Marktsegmenten vormen de onderstructuur van de sectorkamer. Ieder marktsegment bestaat uit vertegenwoordigers van onderwijs en bedrijfsleven.

Leden Juridisch

Namens onderwijs:

 • Han Zomer (ROC Twente)
 • Henk Schotpoort (ROC Midden Nederland)
 • Arie Voermans (ROC West Brabant)

Namens bedrijfsleven:

 • Wijnand Prins (ANIBUS)
 • Jack Karremans (NVP)
 • Margarethe Hilhorst (P-oint)
 • Kevin Koster (Resort parket Arnhem)
 • Hans Pijnenburg (Rechtbank Zeeland-West Brabant)
 • Kimberly van Dijk-Opstal (SRK Rechtsbijstand)

Leden Orde en veiligheid

Namens onderwijs:

 • Ruud van Diemen (ROC Midden Nederland)
 • Henk Weerstra (ROC Friese Poort)
 • Jos Rondeel (ROC van Amsterdam)
 • Francois Nicoll (OPB, NRTO)

Namens bedrijfsleven:

 • Fred Kuijpers (Defensie)
 • Aart Sterk (ACP)
 • Duco Hoep (SOBB)
 • Dorothee Meijer (Gemeente Den Haag Stadstoezicht)

Leden Financiële diensten

Namens onderwijs:

 • Pieter Sanders (Summa College), voorzitter
 • Jan Voortman (Alfa College)
 • Jaques Kranenveld (ROC Mondriaan)
 • Ruud Peters (ROC A12)

Namens bedrijfsleven:

 • Tim de Bruijn (financieel intermediair)
 • Anja Rombouts (Rabobank)
 • Eddy van den Berk (Booggaard Assurantie bv)
 • Jacco Buijs (Bureau financieel toezicht), vicevoorzitter
 • Klaas Valk (Delta Lloyd)

Leden Office

Names onderwijs:

 • Jelle Marchand (ROC Mondriaan), voorzitter
 • Esther Harmsen (Deltion College)
 • Ton Paffen (Nova College)

Namens bedrijfsleven:

 • Thea Roks (ROKS Organisatie Advies & Bureaudiensten), vicevoorzitter
 • Silvia van Dijk (Secretary Plus)
 • Eliane van der Zalm (Á Propos Business & Management Support)
 • Annemarie de Martines (Quadrant Advies)
 • Ivar van der Most (Mostremarkable)
 • Marjolein Hins (NOLOC/Q-search)
 • Daan Kraan (Creatief Holland)

Overzicht kwalificatiedossiers

Een kwalificatiedossier bevat de kwalificatie-eisen voor één of meerdere mbo-opleidingen. Het overzicht van alle dossiers van de sectorkamer zakelijke dienstverlening kunt u hieronder downloaden.

Alle vastgestelde kwalificatiedossiers