Sectorkamer Specialistisch vakmanschap

Onderwijs en bedrijfsleven maken voor de sector Specialistisch vakmanschap afspraken over de thema's kwalificeren en examineren, beroepspraktijkvorming en doelmatigheid. Marktsegmenten vormen de onderstructuur van de sectorkamer.

Vertegenwoordigers

De sectorkamer heeft acht zetels met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en onderwijs.

Leden namens bedrijfsleven (werkgevers en werknemers)

 • Marc Asselbergs (NUVO)
 • Margret Hoekenga-Idema (Ned. Schoenmakers Vereniging), voorzitter sectorkamer
 • Josien van Breda-Hoekstra (FNV Zelfstandigen)
 • Roel Rotshuizen (CNV)

Leden namens onderwijs (bekostigd en particulier)

 • Henk Slagt (zadkine)
 • Aren van Heest (MBO Amersfoort
 • Paul Hamel (St. Lucas)
 • Heleen van Baarsen (HMC)

Marktsegmenten

Marktsegmenten vormen de onderstructuur van de sectorkamer. Ieder marktsegment bestaat uit vertegenwoordigers van onderwijs en bedrijfsleven.

Leden Gezondheidstechnisch vakmanschap

Namens onderwijs:

 • Bart Wendrich (DHTA)
 • Stella de Kuiper (Zadkine)
 • Frido Pennings (Da Vinci)
 • Arnold Sterk (Deltion College)

 Namens bedrijfsleven:

 • Max Mulders (NVOS-Orthobanda)
 • Funs Janssen (Nederlandse Vereniging van Audicienbedrijven)
 • Wolter Jagt (VLHT)
 • Bas Hijl (Sterilisatie Vereniging Nederland)
 • Bas de Nes (NUVO)

Leden Creatief vakmanschap

Namens onderwijs:

 • Stephan Weelie (HMC)
 • Robert Moor (Zadkine)
 • Dirk Roebroek (Sint Lucas)
 • Fokko van Gemert (DHTA)

 Namens bedrijfsleven:

 • Richard Kanters (Nederlandse Vakgroep Keramisten)
 • Joost van Hartevelt (Nederlandse Piano- en Muziekinstrumentenbond)
 • Patrick Thio (Federatie Goud en Zilver)
 • Jaap van der Burg (Helicon conservation support)

Overzicht kwalificatiedossiers

Een kwalificatiedossier bevat de kwalificatie-eisen voor één of meer mbo-opleidingen. Het overzicht van alle dossiers van de sectorkamer specialistisch vakmanschap kunt u hieronder downloaden.

Alle vastgestelde kwalificatiedossiers