Specialistisch vakmanschap

Goudsmid

Onderwijs en bedrijfsleven maken voor specialistisch vakmanschap afspraken over de thema's kwalificeren en examineren, beroepspraktijkvorming en doelmatigheid. Marktsegmenten vormen de onderstructuur van de kamer.

Vertegenwoordigers

De sectorkamer Specialistisch vakmanschap heeft acht zetels met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en onderwijs.

Leden namens onderwijs (bekostigd en particulier)

 • Aren van Heest (MBO Amersfoort)
 • Ben Oligschlager (St Lucas)
 • Ingrid van Steenhoven (Zadkine)
 • Stephan Welie (HMC College)

Leden namens bedrijfsleven (werkgevers en werknemers)

 • Margret Hoekenga-Idema, voorzitter (Ned. Schoenmakers Vereniging)
 • Marc Asselbergs (NUVO)
 • Andrew David (FNV)
 • vacature

Marktsegmenten

Marktsegmenten vormen de onderstructuur van de kamer. Ieder marktsegment bestaat uit vertegenwoordigers van onderwijs en bedrijfsleven.

Leden Gezondheidstechnisch vakmanschap

Namens onderwijs:

 • Stella de Kuiper, voorzitter (Zadkine)
 • Ruud Mols (DHTA)
 • Arnold Sterk (Deltion College)
 • Ria Rozendaal (MBO Rijnland)
 • Margreet Knops (Roc DaVinci)

 Namens bedrijfsleven:

 • Esther Bodde (Hans Anders)
 • Wolter Jagt (VLHT)
 • Bas de Nes (NUVO)
 • Chantal Brons (NVTOA)
 • Max Mulders (NVOS-Orthobanda)

Leden Creatief vakmanschap

Namens onderwijs:

 • Stephan Weelie (HMC)
 • Karin Voskamp (Zadkine)
 • Suzanne van den Wildenberg (Sint Lucas)
 • Ron Ides (DHTA)

 Namens bedrijfsleven:

 • Richard Kanters (Nederlandse Vakgroep Keramisten)
 • Joost van Hartevelt (Nederlandse Piano- en Muziekinstrumentenbond)
 • Patrick Thio (Federatie Goud en Zilver)
 • Barbara Teulings (Stoffel Design)

Overzicht kwalificatiedossiers

Een kwalificatiedossier bevat de kwalificatie-eisen voor één of meer mbo-opleidingen.

Ga naar alle vastgestelde kwalificatiedossiers

Zie ook: