Sectorkamers en marktsegmenten

Student en praktijkopleider pedicuren

In sectorkamers maken onderwijs en bedrijfsleven sectorspecifieke afspraken over de uitvoering van de wettelijke taken:

 • erkennen en begeleiden van leerbedrijven

 • onderhouden van de mbo-kwalificatiestructuur

 • verzorgen van informatie over de arbeidsmarkt, beroepspraktijkvorming (stages en leerbanen) en de doelmatigheid van het opleidingsaanbod

Ook andere onderwerpen die te maken hebben met de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt komen aan bod.

Welke sectorkamers zijn er?
Marktsegmenten

Via marktsegmenten komen belangrijke invloeden en ontwikkelingen van de sectorale achterban op de agenda van de sectorkamers. De vertegenwoordiger van de sectorkamer haalt informatie op uit het marktsegment en doet voorstellen in de sectorkamer. Marktsegmenten handelen onder verantwoordelijkheid van de sectorkamer en staan los van het bestuur van SBB. Het SBB-bestuur benoemt geen leden. 

Marktsegmenten per sectorkamer

Techniek en gebouwde omgeving

 • Metaal en metalektro
 • Technische installaties en systemen
 • Infra
 • Hout en meubel
 • Afbouw en onderhoud
 • Bouw en gespecialiseerde aanneming
 • Procesindustrie en laboratoria
 • Energietransitie, circulariteit en klimaatadaptatie (tijdelijk)

Mobiliteit, transport, logistiek en maritiem

 • Mobiliteit
 • Carrosserie
 • Transport/logistiek
 • Luchtvaart
 • Rail
 • Maritiem

Zorg, welzijn en sport

 • Zorg en welzijn
 • Sport en bewegen
 • Uiterlijke verzorging
 • Assisterende gezondheidszorg

Handel

 • Retail
 • Mode, interieur, textiel en tapijt
 • Groothandel en internationale handel

 ICT en creatieve industrie

 • Kunsten en entertainment
 • Communicatie, media en design
 • ICT

Voedsel, groen en gastvrijheid

 • Winkelambacht
 • Gastvrijheid
 • Groen
 • Voeding

 Zakelijke dienstverlening en veiligheid

 • Juridisch
 • Orde en veiligheid
 • Financiële diensten
 • Office

 Specialistisch vakmanschap

 • Gezondheidstechnisch vakmanschap
 • Creatief vakmanschap