Pianotechnicus

Algemeen  

Waarde van beroep voor Nederland

Economisch, Cultureel-Historisch, Consument
Onderwijsaanbieder(s) Hout- en Meubileringscollege (HMC)
Aantal leerlingen schooljaar 2016-2017 0 (bbl), 32 (bol)

Wat doet een Pianotechnicus?

Een Pianotechnicus onderhoudt piano’s en vleugels en voert kleine reparaties uit. Een voorbeeld hiervan is het vervangen van snaren, of het soepel laten lopen van toetsen of pedalen. Door slijtage van het hout, vilt en leer in de piano, moet de Pianotechnicus soms ook onderhoud plegen aan de mechaniek van de piano. Hierbij kan hij gebruik maken van schuur- of smeermiddelen. De werkzaamheden van een Pianotechnicus bestaan voor een groot deel uit het stemmen van piano’s en vleugels. Met speciaal gereedschap draait hij de stempennen strakker of losser. Dit doet hij volgens een systeem, waarin de volgorde van het stemmen in vastgelegd. Vaak gebruikt de Pianotechnicus een stemvork, om de precieze toonhoogte vast te stellen. Een Pianotechnicus zorgt er ook voor dat de piano schoon en stofvrij is van binnen. Een Pianotechnicus werkt zelfstandig of in een pianotechnisch bedrijf. Hij bezoekt klanten thuis om hun piano’s en vleugels te onderhouden en te stemmen, geeft adviezen, stelt offertes op en handelt zijn eigen administratie af. (Bron: Nationale beroepengids)

Welke trends en ontwikkelingen zijn er in het beroep?

Op het gebied van onderhoud, stemmen en materialen vinden verschillende ontwikkelingen plaats:

  • Methoden van werken worden verbeterd. Een belangrijke innovatie is het Amerikaanse Precision Touch Design systeem dat inzicht geeft in de werking van het speelmechanisme en de optimalisering van de speelaard en klank van instrumenten.
  • Pianostemmers gebruiken steeds vaker elektronische stemapparaten die werken op een PDA of smartphone. Hierdoor neemt de kwaliteit van het stemmen toe en vermindert de belasting van het gehoor.
  • Er wordt meer aandacht besteed aan de risico’s voor gehoorbeschadiging door piekbelasting.
  • Door het uitwisselen van kennis en ervaringen via internetfora ontstaat (internationale) kennisverbreding over ontwikkelingen in de techniek en over het aanbod van leveranciers. De 'pianotech list' van de Amerikaanse Piano Technicians Guild is een goed voorbeeld van zo’n virtuele ontmoetingsplaats. Pianofabrikanten stimuleren deze kennisdeling door meer samen te werken met technici. (bron: website SBB, verantwoordingsdocument)

Verdere informatie over beroep en opleiding

Omvang branche
600 werkzame personen, ca. 325 bedrijven (Structuuronderzoek Pianotechnische bedrijven, HBA 2009). 

Kwalificatiedossier
Pianotechniek (crebo 25060)

Kans op stage, leerbaan en werk
Pianotechnicus

Stagemarkt.nl 
Erkende Leerbedrijven voor Pianotechnicus

Beroepeninbeeld.nl
Pianotechnicus

Betrokken brancheorganisatie(s) en partijen

  • Nederlandse Piano- en Muziekinstrumenten
    Bond (NPMB)

  • Vereniging van Pianotechnici Nederland (VvPN)

  • Stichting SFOOP