SBB Barometer

De beschikbaarheid van stages en leerbanen is van groot belang voor het goed opleiden van deelnemers in het mbo. Iedere deelnemer in het mbo volgt immers een deel van de opleiding in de praktijk. SBB Barometer laat zien hoe de beschikbaarheid van stages en leerbanen zich ontwikkelt en waar mogelijke knelpunten zijn. De Barometer schenkt ook altijd aandacht aan ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Verschijning

SBB Barometer verscheen ieder kwartaal. Per april 2017 verschijnen er geen nieuwe Barometers meer. 

Vragen?

Neem contact met ons op.


 

Publicaties in deze reeks

 • Barometer april 2017

  Barometer
  De stageplekken zijn er, de (leer)banen zijn er, alleen de studenten nog niet.
 • Barometer november 2016

  Cover SBB Barometer november 2016
  Hoeveel bbl-studenten telt Nederland, hoe oud zijn ze en hoeveel leerbedrijven hebben een bbl-student onder contract?
 • Barometer juni 2016

  Cover van SBB Barometer juni 2016
  SBB Barometer staat bijna volledig in het teken van cijfers over de stage- en leerbanenmarkt. De informatie is gebundeld per opleidingsrichting.
 • Barometer maart 2016

  In de meeste beroepsgroepen zijn voldoende stages en leerbanen beschikbaar voor mbo-studenten.
 • Barometer november 2015

  SBB Barometer november 2015
  In een toenemend aantal sectoren zijn voldoende mbo-stages en leerbanen beschikbaar.
 • Barometer juni 2015

  sbb-barometer-juni-2015
  In de SBB Barometer van juni 2015 staat dat vergeleken met een jaar geleden de stage- en leerbanenmarkt licht verschoven is.
 • Barometer februari 2015

  Voorzijde publicatie SBB Barometer februari 2015
  Studenten hebben sinds het uitbreken van de economische crisis meer moeite om een stage of leerbaan te vinden.
 • Barometer oktober 2014

  Voorzijde publicatie SBB Barometer oktober 2014
  Deelname in de bbl blijkt de afgelopen jaren flink gedaald. In deze leerweg staat lerend werken centraal.

Pagina's