Basiscijfers Jeugd

De Basiscijfers Jeugd brengen de actuele gegevens op het gebied van stages en leerbanen regionaal en sectoraal overzichtelijk in kaart. Ze geven informatie over de regionale stage- en arbeidsmarkt. Zowel voor alle 35 arbeidsmarktregio’s als voor heel Nederland.

Publicatie

Sinds 2009 publiceren UWV en SBB de Basiscijfers Jeugd gezamenlijk. Op verzoek van de gebruikers brengen SBB en UWV ze uit in mei en in november van ieder jaar.

Publicaties in deze reeks

  • Basiscijfers juni 2013

    basiscijfers juni 2013
    Het aantal bij UWV geregistreerde jonge werkzoekenden steeg ten opzichte van vorig jaar met ruim 50%.
  • Basiscijfers februari 2013

    basiscijfers februari 2013
    Het aantal bij UWV geregistreerde jonge werkzoekenden is ten opzichte van 2011 met dertig procent gestegen.

Pagina's