Ontstaansgeschiedenis

De geschiedenis van SBB start in 1954. 27 opleidingsorganen richtten in dit jaar het Centraal Orgaan Landelijke Opleidingsorganen (Colo) op. Binnen Colo konden zij het overleg met de stichting van de Arbeid (STAR) centraal afstemmen. De opleidingsorganen waren ambachtelijke leerlingstelsels. Het bestuur bestond uit vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers.

In 1968 kwam de wet op het Leerlingwezen. Alle leerlingstelsels moesten landelijk en per branche georganiseerd worden. De inmiddels 35 landelijke opleidingsorganen waren verantwoordelijk voor het begeleiden van leerlingen. In 1973 ontstond het Colo-bureau. In 1983 kwamen de sociale partners ook in het Colo-bestuur.

Kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven
De Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) uit 1996 bundelde verschillende vormen van beroepsonderwijs. Het leerlingwezen maakte plaats voor de beroepsopleidende leerweg (bol) en de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). In 2002 werden de opleidingsorganen omgedoopt tot 'kenniscentra voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven'. Binnen de kenniscentra werkten beroepsonderwijs en bedrijfsleven samen op sectoraal, regionaal en landelijk niveau.

SBB
Op 1 januari 2012 veranderde Colo in SBB: stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Bedrijfsleven en onderwijs vormden SBB samen. De belangrijkste taak van SBB was het optimaliseren van de aansluiting van het beroepsonderwijs op het bedrijfsleven.

Veranderingen 2015
Per 1 augustus 2015 voert SBB alle wettelijke taken voor de kwalificatiestructuur en beroepspraktijkvorming uit. Vanaf dat moment hebben alle kenniscentra hun wettelijke taken overgedragen aan SBB.