Over SBB

Studenten krijgen de beste praktijkopleiding met uitzicht op een baan. En bedrijven beschikken nu en in de toekomst over de vakmensen die ze nodig hebben. Dat zijn de doelen van Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

Wij erkennen en begeleiden de leerbedrijven waar studenten, werkenden en werkzoekenden terechtkunnen voor een stage of leerbaan van goede kwaliteit. En we maken afspraken over wat de student moet weten en kunnen om bijvoorbeeld een mbo-diploma, een mbo-certificaat of een praktijkverklaring te behalen.

Verder leveren we feiten en cijfers, zoals de kans op stage, leerbaan en werk of trends en ontwikkelingen in de sector. Tot slot adviseren we de minister van OCW over de aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt. 

Missie

Samen met het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven werken wij aan de optimale aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Wij stimuleren en borgen dat de kennis en vaardigheden die nodig zijn in de praktijk, terugkomen in het aanbod van de opleidingen.

Wij verzamelen unieke informatie over het beroepsonderwijs, arbeidsmarkt en stages en leerbanen en handelen op basis hiervan. Dit doen wij proactief, deskundig en altijd verbindend.

SBB heeft bij uitstek de expertise om onderwijs en bedrijfsleven te verbinden en draagt daarmee bij aan de duurzame inzetbaarheid van studenten, werkenden en werkzoekenden, voor nu en in de toekomst, die willen leren en blijven leren in de praktijk.

Visie

Een succesvol Nederland vraagt om een beroepsbevolking die zich continu blijft ontwikkelen en duurzaam inzetbaar is. SBB brengt elk talent in de praktijk.

Van jong tot oud, voor elke student, zorgt SBB voor de beste praktijkopleiding met uitzicht op een baan. Daardoor beschikken bedrijven nu en in de toekomst over de vakmensen die ze nodig hebben.

Als het gaat om leren in de praktijk en om unieke data over beroepsonderwijs, arbeidsmarkt en stages en leerbanen, is SBB toonaangevend, gezaghebbend en een begrip in Nederland.