Studieduur mbo-opleidingen niveau 4

Mbo-opleidingen op niveau 4 duren drie jaar. Een aantal opleidingen mag vier jaar duren omdat dat door de aard van de opleiding noodzakelijk is. De minister van OCW stelt deze opleidingen vast. 

In de lijst die geldt vanaf augustus 2015 ontbreken de nautische kwalificatiedossiers omdat die op dat moment nog niet waren herzien. Voor het schooljaar 2015-2016 gelden de lijsten 'geldig vanaf 2015' en 'geldig vanaf 2015' omdat de oude én de herziene dossiers geldig zijn.