Studenten krijgen dankzij keuzedelen de kans om hun vakmanschap te verbreden of verdiepen, terwijl scholen sneller kunnen inspelen op innovaties, maatschappelijke ontwikkelingen en behoeften van de landelijke of regionale arbeidsmarkt. Keuzedelen zijn een verplicht onderdeel van de opleiding. Het cijfer telt dan ook mee voor het diploma.

Verbredend, verdiepend of doorstroomgericht

Er zijn verschillende soorten keuzedelen:

  • Verdiepend: het keuzedeel en de opleiding zijn gericht op hetzelfde beroep, bijvoorbeeld ‘Chirurgie in tandheelkunde’ voor de tandartsassistente
  • Verbredend: het keuzedeel is gericht op een element uit een ander beroep of een nieuw element van hetzelfde beroep, bijvoorbeeld ‘Visagie’ voor de opleiding kapper
  • Doorstroomgericht: het keuzedeel is relevant voor doorstroom naar het mbo of hbo, zoals ‘Voorbereiding hbo Wiskunde voor de techniek’

Overlap met de opleiding

Een keuzedeel is altijd een verrijking. Daarom mag er geen ondoelmatige overlap zijn met de opleiding. Met de overlapchecker kunt u dit controleren. U vindt de overlapchecker in het register Kwalificatiestructuur.

Naar Overlapchecker Externe link

Moet een bedrijf voor het keuzedeel worden erkend?

Keuzedelen kunnen uitgevoerd worden bij ieder erkend leerbedrijf. U hoeft dus geen extra erkenning aan te vragen. Keuzedelen kunnen ook worden uitgevoerd bij niet-erkende leerbedrijven. De praktijkuren tellen dan niet mee voor de bpv-verplichting, maar wel voor de begeleide onderwijstijd.

Welke keuzedelen zijn er al?

De minister van OCW heeft al bijna 1.300 keuzedelen vastgesteld. U vindt het complete overzicht in het register Kwalificatiestructuur.

Naar kwalificatieregister Externe link

Welke keuzedelen worden beloond met een mbo-certificaat?

Meer dan 200 keuzedelen zijn geschikt voor een leven lang ontwikkelen omdat ze worden beloond met een erkend mbo-certificaat. Deze keuzedelen hebben zelfstandige betekenis op de arbeidsmarkt en zijn gericht op het vergroten van de vakbekwaamheid en arbeidsmarktpositie van volwassenen.

De minister van OCW stelt vast welke keuzedelen voor een certificaat in aanmerking komen. U vindt ze in het register Kwalificatiestructuur.