Ruimte voor de regio

Afbeelding

Het experiment Ruimte voor de regio biedt scholen de mogelijkheid om samen met het regionale bedrijfsleven een beroepsopleiding te ontwikkelen. Zo'n regionale opleiding bestaat uit een landelijk en een regionaal deel. Het regionale deel beslaat maximaal 25% van de studielast en wordt door de scholen en bedrijven zelf vormgegeven. Het experiment duurt tot en met 2026.

Doel van het experiment

Met dit experiment wil het ministerie van OCW onderzoeken hoe:

 • de aansluiting tussen het onderwijs en de regionale arbeidsmarkt wordt verbeterd
 • het eigenaarschap van docenten en werkgevers wordt vergroot
 • de kwaliteit en innovatiekracht van het onderwijs wordt versterkt
Landelijk deel

Het landelijke deel is gebaseerd op een bestaande kwalificatie en omvat ten minste 60% van de studielast. Dit deel moet voldoende basis bieden voor een opleiding die landelijk relevant is voor de arbeidsmarkt. Verder dient dit deel te worden ontwikkeld door twee of meer scholen, in overleg met zowel landelijke als regionale werkgevers.

  Regionaal deel

  Het regionale deel bouwt voort op het landelijke deel en omvat maximaal 25% van de totale studielast. Het bevat bijvoorbeeld kerntaken die passen bij het niveau van het landelijke deel. Een regionaal deel kan alleen worden ontwikkeld worden door een school ook bij de ontwikkeling van het landelijke deel betrokken was.

  Keuzedelen

  De resterende 15% van de regionale beroepsopleiding bestaat uit keuzedelen. Dat kunnen zowel bestaande als nieuwe regionale keuzedelen zijn.

  Geselecteerde kwalificaties

  Voor de eerste tranche zijn vier kwalificaties benut om een geregionaliseerde opleiding op te baseren. Voor de tweede tranche kunnen de volgende kwalificaties worden benut:

  • Mbo-verpleegkundige (25480)
  • Technicus human technology (25265)
  • Klantmedewerker bancaire diensten (25544)
  • Financieel-administratief medewerker (25139)
  • Juridisch-administratief dienstverlener (25145)
  • Eerste monteur elektrotechnische industriële installaties en systemen (25331)
  • Expert IT systems and devices (25606)
  • Monteur werktuigkundige installaties (25350)

  Scholen en bedrijven hebben tot 1 maart de tijd om hun interesse te melden voor een of meer van deze kwalificaties.

  De rol van SBB

  SBB ondersteunt aanvragers bij de ontwikkeling van het landelijke deel. Bovendien kunt u onze experts raadplegen bij de ontwikkeling van het regionale deel en de keuzedelen.

  Verder adviseren de sectorkamers van SBB de minister van OCW over de inhoud en herkenbaarheid van de landelijke delen, en toetst de Toetsingskamer de aanvragen op de wettelijke vereisten.

  Lees meer op www.ruimtevoorderegio.nl