Herziening en bpv

Voor de registratie van 230.000 erkende leerbedrijven gebruikt SBB altijd nieuwe opleidingsnamen en crebonummers. Via een koppeling met de datatabase van Stagemarkt.nl blijft de relatie tussen oud en nieuw bestaan. Het maakt niet uit of u een oude of nieuwe zoekterm gebruikt. U komt altijd uit op het nieuwste crebonummer, de overeenkomstige opleiding en een passend leerbedrijf.

Bestaande erkenningen

Alle erkenningen van de voormalige kenniscentra zijn omgezet naar de nieuwe opleidingsnamen en crebonummers. Voor de meeste crebo-nummers geldt 100% verwantschap tussen oud en nieuw. Bij minder duidelijk verwantschap geldt het crebonummer met de meeste verwantschap. 

De tabel is tot stand gekomen in samenwerking met DUO, MBO Raad, CBS, de Onderwijsinspectie en het ministerie van OCW.

Bekijk de omzettingstabel >

Nieuwe erkenningen

SBB behandelt aanvragen voor erkenning op basis van de nieuwe crebonummers, maar de koppeling met de overeenkomstige crebo blijft onder water in stand. Leerbedrijven met een erkenning voor een nieuw crebonummer mogen ook studenten van een opleiding met een verwant oud nummer begeleiden. Het duurt nog enkele jaren voordat de oude crebonummers zijn verdwenen.

Zoeken naar leerbedrijven

Op Stagemarkt.nl zoeken studenten een stageplaats of leerbaan. Je kunt op oude en nieuwe opleidingsnamen en crebo-nummers zoeken. Het resultaat is altijd de nieuwste naam en het nieuwste nummer.

Voorbeeld
Een student zoekt op (oud) crebonummer 94072 (frontofficemanager). Het resultaat zijn leerbedrijven erkend voor (nieuw) nummer 25352 (leidinggevende travel & hospitality). Het gevonden leerbedrijf is dus gegarandeerd erkend voor frontofficemanager.

Goedkeuring van de bpv-overeenkomst

Voor elke stage of leerbaan maakt u als school een bpv-overeenkomst met het crebonummer en naam van het leerbedrijf. U stuurt de overeenkomst ter verificatie naar de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). DUO gebruikt ook de koppeling tussen oud en nieuw.

Keuzedelen

Een mbo-opleiding bestaat uit de kwalificatie en keuzedelen. Een student mag de beroepspraktijvorming voor keuzedelen uitvoeren bij ieder erkend leerbedrijf.  Vanaf 1 augustus 2016 kunt u op de bpv-overeenkomst een keuzedeelcode vastleggen. Als school hebt u vrijheid bij het vinden van een erkend leerbedrijf dat bij een keuzedeel past.

Bekijk de keuzedelen en codes >

Entreeopleiding

SBB zorgt dat erkende leerbedrijven voor niveau 1 een crebonummer krijgen van de bijbehorende entree-kwalificatie. Het kwalificatiedossier Entree heeft negen kwalificaties. Dat geldt zowel voor beroepsgerichte niveau 1-opleidingen als voor de opleiding arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent (AKA). Zoekt uw student op AKA, dan vindt hij alle leerbedrijven die voor de entreeopleiding zijn erkend.

Sectoroverstijgend

De herziene kwalificatiestructuur heeft twee nieuwe sectoroverstijgende dossiers: ‘Leidinggeven op basis van vakmanschap’ en ‘Ondernemerschap op basis van vakmanschap’. Deze dossiers zijn de basis voor specialistenopleidingen (eenjarige kopopleidingen die aansluiten op vakopleidingen uit verschillende sectoren). Leerbedrijven uit alle sectoren kunnen voor deze sectoroverstijgende dossiers erkend worden. Na afronding van zijn vakopleiding kan een student deze kopopleiding doen en beroepspraktijkvorming doen in een andere sector dan waarin hij zijn vakdiploma behaalde. Het leerbedrijf moet wel erkend zijn voor de sectoroverstijgende opleiding.

Vraag uw erkenning aan