Kwalificeren en examineren

uitgeven vormgeven printmedia

Binnen SBB maken onderwijs en bedrijfsleven samen afspraken over de kwalificatiedossiers en de examinering in het mbo. Wat een mbo-student moet kennen en kunnen aan het eind van zijn opleiding ligt vast in het kwalificatiedossier. Op basis van de kwalificatiedossiers maken scholen hun onderwijsprogramma's.

Kwalificeren

In een kwalificatiedossier ligt vast wat een mbo-student aan het eind van zijn opleiding moet kennen en kunnen. Op basis daarvan maken scholen hun onderwijsprogramma. SBB ontwikkelt en onderhoudt de kwalificatiedossiers. De minister van OCW stelt ze vast.

Examineren

Examineren is dé manier om vast te stellen of een student voldoet aan de diploma-eisen. Scholen zijn hiervoor verantwoordelijk maar het bedrijfsleven is nauw betrokken. Onderwijs en bedrijfsleven ontwikkelen in SBB examenprofielen met duidelijke afspraken over bijvoorbeeld de rol van het bedrijfsleven in het examineringsproces.

Keuzedelen

Een mbo-opleiding bestaat uit een kwalificatie en een of meer keuzedelen waarmee de student zijn vakmanschap kan verbreden of verdiepen. De student doet examen voor het keuzedeel maar kan hier (nog) niet op zakken. De minister van OCW wil keuzedelen vanaf 2018 voorwaardelijk maken voor diplomering.

Leven lang ontwikkelen

Om een leven lang ontwikkelen gemakkelijker te maken, kunnen volwassenen vanaf 1 oktober 2016 in het niet-bekostigd onderwijs keuzedelen volgen en die afsluiten met een certificaat. De minister heeft de keuzedelen waarvoor dit geldt vastgesteld.

Cross-over-kwalificaties

Om actuele en innovatieve ontwikkelingen snel een plek te geven in het onderwijs, bestaat het experiment met cross-overs van het ministerie van OCW. Daarin kan een school samen met het bedrijfsleven een kwalificatie samenstellen, die op het snijvlak ligt van twee sectoren. Een cross-over-kwalificatie bestaat uit delen van bestaande kwalificaties.