Kwalificeren en examineren

uitgeven vormgeven printmedia

Binnen SBB maken onderwijs en bedrijfsleven samen afspraken over de kwalificatiedossiers en examinering in het mbo.

Kwalificeren

In de kwalificatiedossiers ligt vast wat een mbo-student aan het eind van zijn opleiding moet kennen en kunnen. Op basis daarvan maken scholen hun onderwijsprogramma's. SBB ontwikkelt en onderhoudt de kwalificatiedossiers. De minister van OCW stelt ze vast.

Examineren

Examineren is dé manier om vast te stellen of een student voldoet aan de diploma-eisen. Scholen zijn hiervoor verantwoordelijk maar het bedrijfsleven is nauw betrokken. Onderwijs en bedrijfsleven ontwikkelen in SBB examenprofielen met duidelijke afspraken over bijvoorbeeld de rol van het bedrijfsleven in het examineringsproces.

Keuzedelen

Een mbo-opleiding bestaat uit een kwalificatie en een of meer keuzedelen waarmee de student zijn vakmanschap kan verbreden of verdiepen. De student doet er ook examen in, al kan hij nog niet op dat onderdeel zakken. De minister heeft wel de intentie om keuzedelen voorwaardelijk te maken voor diplomering.

Leven lang ontwikkelen

Om een leven lang ontwikkelen gemakkelijker te maken, kunnen volwassenen vanaf 1 oktober 2016 in het niet-bekostigd onderwijs keuzedelen volgen en die afsluiten met een certificaat. De minister heeft de keuzedelen waarvoor dit geldt vastgesteld.

Cross-over-kwalificaties

Om actuele en innovatieve ontwikkelingen snel een plek te geven in het onderwijs, bestaat het experiment met cross-overs van het ministerie van OCW. Daarin kan een school samen met het bedrijfsleven een kwalificatie samenstellen, die op het snijvlak ligt van twee sectoren. Een cross-over-kwalificatie bestaat uit delen van bestaande kwalificaties.