Kwalificeren en examineren

uitgeven vormgeven printmedia

Binnen SBB maken onderwijs en bedrijfsleven samen afspraken over de kwalificatiedossiers en examinering in het mbo.

Kwalificeren

In de kwalificatiedossiers ligt vast wat een mbo-student aan het eind van zijn opleiding moet kennen en kunnen. Op basis daarvan maken scholen hun onderwijsprogramma's. SBB ontwikkelt en onderhoudt de kwalificatiedossiers. De minister van OCW stelt ze vast.

Examineren

Examineren is dé manier om vast te stellen of een student voldoet aan de diploma-eisen. Scholen zijn hiervoor verantwoordelijk maar het bedrijfsleven is nauw betrokken. Onderwijs en bedrijfsleven ontwikkelen in SBB examenprofielen met duidelijke afspraken over bijvoorbeeld de rol van het bedrijfsleven in het examineringsproces.

Keuzedelen

Een mbo-opleiding bestaat uit een kwalificatie en een of meer keuzedelen waarmee de student zijn vakmanschap kan verbreden of verdiepen. Om een leven lang ontwikkelen gemakkelijker te maken, kunnen volwassenen vanaf 1 oktober 2016 in het niet-bekostigd onderwijs keuzedelen volgen en die afsluiten met een certificaat.

Pilots en experimenten

Het mbo vraagt om flexibiliteit. De kwalificatiestructuur maakt dat mogelijk. Door bouwstenen creatief te combineren ontstaan nieuwe kansen. Zo onderzoeken onderwijs en bedrijfsleven samen hoe we leven lang ontwikkelen voor iedereen bereikbaar kunnen maken.