Gekoppelde en ontkoppelde keuzedelen

SBB heeft een overzicht beschikbaar van alle gepubliceerde keuzedelen en de kwalificaties waaraan deze zijn gekoppeld. Download het huidige overzicht koppeling keuzedelen onderaan deze pagina.

Ook is er een overzicht van keuzedelen die de thema-adviescommissie Kwalificeren en examineren bovensectoraal heeft gekoppeld. Download het overzicht onderaan deze pagina.

Daarnaast is er een ‘was-wordtoverzicht' beschikbaar van het keuzedeelregister. De tabel laat zien welke keuzedelen zijn vervallen en door welke keuzedelen ze zijn vervangen. Download het overzicht onderaan deze pagina.

Zie ook: