Aangevraagde keuzedelen en koppelingen

Naast de vastgestelde keuzedelen zijn er keuzedelen in voorbereiding. Ook kunnen nieuwe koppelingen tussen kwalificaties en keuzedelen worden aangevraagd. Een keuzedeel of koppeling in voorbereiding kan op vier momenten worden vastgesteld: op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober.

Voor een actueel overzicht, bekijk het Statusoverzicht producten kwalificatiestructuur.

Zie ook: