Voorstel keuzedeel

Duplomodel

Het initiatief voor een keuzedeel kan komen van een sectorkamer of vanuit een school, bedrijf of brancheorganisatie. Ziet u mogelijkheden in dit nieuwe element van de kwalificatiestructuur en hebt u een idee voor een keuzedeel? U kunt een voorstel doen voor het koppelen van een bestaand keuzedeel aan een of meer kwalificaties. Hiervoor gebruikt u een meldformulier, ondertekend door een iemand met een representatieve functie (management/bestuur), dat u als bijlage toevoegt bij uw voorstel. Bekijk alstublieft eerst de overzichten van gekoppelde keuzedelen of aangevraagde keuzedelen en koppelingen. Indien u een voorstel wilt doen voor een nieuw keuzedeel kunt u terecht op onze portal kwalificatiestructuur.

Gekoppelde keuzedelen

SBB heeft overzichten beschikbaar van alle gepubliceerde keuzedelen en de kwalificaties waaraan deze zijn gekoppeld, van keuzedelen die de thema-adviescommissie Kwalificeren en examineren bovensectoraal heeft gekoppeld en van keuzedelen in voorbereiding.

Bekijk de overzichten

Aangevraagde keuzedelen en koppelingen

Naast de vastgestelde keuzedelen zijn er keuzedelen in voorbereiding. Ook kunnen nieuwe koppelingen tussen kwalificaties en keuzedelen worden aangevraagd. Een keuzedeel of koppeling in voorbereiding kan op vier momenten worden vastgesteld: op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober.

Bekijk de overzichten

Voorstel nieuw keuzedeel

Op onze portal kwalificatiestructuur kunt u uw voorstel indienen met behulp van onze ontwikkeltool.

Ga naar portal kwalificatiestructuur

Voorstel koppelen bestaand keuzedeel

Voor een voorstel voor het koppelen van een bestaand keuzedeel gebruikt u het meldformulier koppelen keuzedeel.

Download het meldformulier koppeling keuzedeel (.docx)

De handleiding en de checklist helpen u bij het invullen. U kunt het team kwalificeren en examineren benaderen als u vragen hebt of hulp nodig heeft om het meldformulier in te vullen.

Uw voorstel dient u in, door het ingevulde formulier als bijlage toe te voegen via de onderstaande knop.

Stuur ons uw voorstel toe

Wanneer wordt mijn voorstel behandeld?

De minister stelt vier keer per jaar nieuw ontwikkelde keuzedelen en koppelingen vast: 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. Het driemaandentraject van ontwikkeling van keuzedelen start na het indienen van de ingangstoets bij de Toetsingskamer. Ter voorbereiding op de ingangstoetsen is het raadzaam om de meldformulieren ten minste zes weken voor de ingangstoets in te dienen bij SBB.

Vaststelling minister en publicatie Ingangstoets Toetsingskamer
januari september
april december
juli maart
oktober juni

Aanvragen voor nieuwe keuzedelen worden door SBB in behandeling genomen. Deze keuzedelen worden ontwikkeld na positieve beoordeling van de sectorkamers. Aanvragen voor nieuwe koppelingen van bestaande keuzedelen worden zo snel als mogelijk in behandeling genomen.