Keuzedelen en mbo-certificatenloket

Zorg

Een mbo-opleiding bestaat voortaan uit een basisdeel, profieldelen en keuzedelen. Met het keuzedeel kan de student zich verbreden of verdiepen.

Bekijk de keuzedelen

Student plafond- en wandmontage

Keuzedelen zijn ook geschikt voor bijscholing van werknemers. Sluit een arbeidsmarktrelevant keuzedeel af met een mbo-certificaat.

Bezoek het certificatenloket

Duplomodel

Ziet u mogelijkheden in dit nieuwe element van de kwalificatiestructuur en hebt u een idee voor een keuzedeel? Neem contact met ons op.

Doe een voorstel

Afbeelding carrosseriebouw

Duo en SBB monitoren ieder jaar hoe het mbo de keuzedelen benut. De eerstvolgende monitor verschijnt in september 2019.

Lees meer

Nederland heeft het beste mbo-model van Europa

Wilt u nog meer weten over gekoppelde keuzedelen, aangevraagde keuzedelen of overlap?

Gekoppelde keuzedelen
Aangevraagde keuzedelen en koppelingen
Overlap van kwalificaties en keuzedelen