Keuzedelen

Zorg

Een mbo-opleiding bestaat voortaan uit een basisdeel, profieldelen en keuzedelen. Met het keuzedeel kan de student zich verbreden of verdiepen.

Bekijk de keuzedelen >

Duplomodel

Ziet u mogelijkheden in dit nieuwe element van de kwalificatiestructuur en hebt u een idee voor een keuzedeel? Neem contact met ons op.

Doe een voorstel >

Student plafond- en wandmontage

Keuzedelen zijn ook geschikt voor bijscholing van werknemers. Sluit een arbeidsmarktrelevant keuzedeel af met een mbo-certificaat.

Lees meer >

Een student kan een verzoek indienen bij de school om een keuzedeel te volgen, dat niet is gekoppeld aan de opleiding. Dit keuzedeel mag niet overlappen met de kwalificatie.

Lees meer >

Hebt u een vraag over een nieuw of bestaand keuzedeel? Wilt u advies over het aanbod aan keuzedelen op uw school? Stuur een bericht aan ons expertteam Keuzedelen.

Stuur een bericht >