Indelingen

SBB publiceert alle kwalificatiedossiers, keuzedelen en de crebo-informatie die daarbij hoort. U kunt deze downloaden als pdf of in xml-formaat. Ook kunt u lijsten met alle crebonummers en de bijbehorende informatie, de examenprofielen, de indeling van kwalificaties naar sectorkamer en een aantal andere overzichten downloaden.

Bekijk de lijsten