Cross-overs

Controle in een kaasfabriek

Een 'cross-over-kwalificatie' bestaat uit delen van bestaande kwalificaties. Bij wijze van experiment kan een school samen met het bedrijfsleven zo'n kwalificatie samenstellen, die op het snijvlak ligt van sectoren. Daardoor krijgen actuele en innovatieve ontwikkelingen snel een plek in het onderwijs. De cross-over mag alleen worden aangeboden door de school die hem heeft aangevraagd. Het experiment van het ministerie van OCW duurt tot 2025.

Voorwaarden

De voorwaarden voor een cross-over zijn:

  • alleen voor mbo-niveau 2 tot en met 4
  • de opleiding bestaat nog niet
  • een school mag maximaal tien experimentele opleidingen aanbieden
  • de cross-over is opgebouwd uit delen van bestaande kwalificaties uit twee of meer opleidingsdomeinen
  • de Inspectie heeft geen tekortkomingen geconstateerd bij een bij de aanvraag betrokken domein
  • de opleiding doet niet mee aan de experimenten 'doorlopende leerlijnen vmbo-mbo' of 'gecombineerde leerwegen bol-bbl'

Rol SBB

Aanvragen worden ingediend bij DUO. Vervolgens toetst de Inspectie of er geen tekortkomingen zijn bij een betrokken domein. De rol van SBB is:

  • voorlichten en ondersteunen van aanvragers
  • toetsen van de aanvragen en de uitgewerkte cross-overs
  • registreren en publiceren van de goedgekeurde cross-overs op s-bb.nl
  • erkennen van leerbedrijven voor de cross-overs

Ziet u mogelijkheden in het experiment met cross-overs en heeft u behoefte aan ondersteuning bij de aanvraag van een cross-over? Neem contact met ons op.

Maak uw eigen kwalificatie met de cross-over-tool

Met de cross-over-tool kunt u uw eigen cross-over samenstellen. Wilt u de tool uitproberen? Log in op MijnSBB. Bent u daar voor het eerst? Klik op 'Nieuw wachtwoord aanvragen'.

Log in op MijnSBB >

Good practice

RTV Oost maakte een filmpje van de cross-over Technicus hout en restauratie, die ROC van Twente en RIBO samenstelden.

Bekijk het filmpje van RTV Oost op YouTube >

Bekijk welke cross-overs zijn ontwikkeld

Lees meer over de indieningsprocedure