Onderwijs

uitgeven vormgeven printmedia

Beroepsonderwijs en bedrijfsleven werken samen in SBB om studenten de beste praktijkopleiding te geven met uitzicht op een baan. Bedrijven krijgen zo steeds de vakmensen die ze nodig hebben. Samen werken we aan thema’s als kwalificeren en examineren en beroepspraktijkvorming. Verder geeft SBB eenduidige en objectieve informatie over specifieke opleidingen en de kansen van die opleidingen op de arbeidsmarkt. Via het blokje 'Snel naar' leest u daar meer over.

Portal onderwijs

Nadat u bent ingelogd op de bpv-portal voor onderwijs kunt u een stage of leerbaan zoeken voor uw student, een bedrijf voordragen voor erkenning, uw gegevens inzien en aanpassen, enzovoorts.

Naar de portal

Stagemarkt.nl

SBB vermeldt uw gegevens automatisch op Stagemarkt.nl, de website waar studenten een stageplaats of leerbaan zoeken in het mbo.

Zie ook: