Basiscijfers Jeugd

Met de Basiscijfers Jeugd geven UWV en SBB een actueel beeld van de kansen en mogelijkheden voor jongeren op de regionale arbeidsmarkt en stagemarkt.

Het coronavirus heeft een grote impact op de samenleving en de economie. Hoe de ontwikkelingen op de kortere en iets langere termijn zullen zijn is onzeker. In de hier getoonde feiten en cijfers zijn deze ontwikkelingen (nog) niet zichtbaar. Tot nader bericht actualiseren wij deze feiten en cijfers niet. Zodra wij beschikken over informatie waarin de huidige ontwikkelingen zijn meegenomen, zullen wij een nieuwe update uitvoeren en u daarover informeren. Staat u nog niet op onze mailinglist? Klik hier om op de hoogte te blijven. Ondertussen kunt u gebruik maken van de actuele informatie van UWV, en van SBB.

Dashboards Basiscijfers Jeugd

We maken gebruik van interactieve dashboards. Hiermee ontsluiten we de informatie op een visuele en interactieve manier en vergroten we de actualiteit. De Basiscijfers Jeugd bestaat uit vijf thema’s: studenten, kans op werk en stage, vacatures, werkzoekenden en stages en leerbanen. Elk kwartaal komt er een update, met recentere cijfers of aanvullende informatie.

Bekijk dashboards Basiscijfers Jeugd


Regionale schetsen en initiatieven

Niet elke regio is hetzelfde, zoals ook uit de dashboards Basiscijfers Jeugd blijkt. Maar wat speelt er nu eigenlijk in de diverse regio’s? Wat zijn de ontwikkelingen op het gebied van arbeidsmarkt en onderwijs en wat voor initiatieven zijn er om jongeren naar werk dan wel opleiding te begeleiden? Lees het in de regionale schetsen en initiatieven van uw regio.

Regionale schetsen en initiatieven