Bezwaar maken

Student en praktijkopleider in logistiek

Bent u het niet eens met het besluit van de adviseur praktijkleren;over uw erkenning als leerbedrijf? Stuur een bezwaarschrift aan de SBB-directie, waarin u met duidelijke argumenten omschrijft waarom het besluit in uw ogen niet terecht is. Doet u dat binnen zes weken na de dag waarop het besluit u is toegezonden.

Het postadres van SBB vindt u onder contact. De voorwaarden voor erkenning, op basis waarvan de adviseur het besluit nam,vindt u in het Reglement erkenning leerbedrijven SBB.