Vakexpert biologisch-dynamische landbouw

De vakexpert biologisch-dynamische landbouw houdt zich bezig met het productieproces van dierlijke en plantaardige producten. Hij stelt plannen op voor alternatieve, verbeterde manieren van werken en brengt eventuele risico’s in beeld. Hij heeft oog voor detail, maar overziet ook de grote lijnen in een project. Hij heeft specialistische kennis op het gebied van de producten en de technische installaties. Hij zorgt ervoor dat werkzaamheden zo optimaal mogelijk worden uitgevoerd en hij heeft een coördinerende en begeleidende rol in een team. Hij is verantwoordelijk voor zowel zijn eigen werk als het werk dat zijn team levert.

Uitgeschreven tekst van deze video

We volgen een dag uit het werkzame leven van een student en de praktijkopleider voor het beroep vakexpert biologisch-dynamische landbouw.

 

Ik volg een opleiding Vakexpert biologisch-dynamische landbouw in Dronten. Ik doe werkzaamheden, zoals trekkerwerk, zoals schoffelen, aanaarden, planten. Ook veel met de hand zoals oogsten.

 

Bij de kapucijners is het belangrijk dat de peulen, de erwten die er in zitten, mooi van formaat zijn, dus dat ze bijna tegen elkaar aan zitten. Zoals hier.

O ja, dan worden ze een beetje plat.

 

Hoi! Ik ben Frauke en ik ga nu de tomatenplant dieven.

 

We zijn hier op de Antoniushoeve, dat is een biologisch tuinbouwbedrijf van 6 hectare. Daarop telen we ongeveer 50 soorten groenten, door het jaar heen. Allemaal voor de versmarkt, dus geen bewaarproducten. En die proberen we zo lokaal mogelijk af te zetten.

 

Frauke, wil jij de kisten van 10 kilo meirapen afwegen naar vijf. Vier in totaal, vier van vijf kilo. En dan mag je ze bovenop die rolcontainer zetten.

 

Naarmate je hier langer bent, is er natuurlijk ruimte, om bepaalde teelten op je te nemen. Dat is leuk, maar ook spannend. Eerst in het begin, was ik heel onzeker, maar hoe langer ik het doe, hoe zekerder ik er over word.

En zie ook dingen die gedaan moeten worden en wat aanstaat en zo.

Kerntaken en werkprocessen

Verzorgen biologisch-dynamische productie

 • Stelt teeltplan op
 • Draagt zorg voor het teeltproces en de voedergewassen
 • Draagt zorg voor de veehouderij/dierlijk product
 • Stuurt het teeltproces en het productieproces veehouderij
 • Ontwikkelt biologisch-dynamische methode

Optimaliseren bedrijfsactiviteiten

 • Plant en verdeelt dagelijkse werkzaamheden
 • Stuurt medewerkers aan op vaktechnisch gebied
 • Analyseert bedrijfsgegevens en vormt visie
 • Analyseert toeleveranciers en afzetmarkt
 • Adviseert over innovaties
 • Vormt netwerken en maakt er gebruik van
 • Verbetert processen/productie
 • Optimaliseert samenwerkingsverband met kringlooppartners
 • Ontwikkelt zichzelf en zijn medewerkers binnen de biologisch-dynamische filosofie

Zorgdragen voor het agrobusinessproduct *

 • Draagt zorg voor de kwaliteit van het agrobusinessproduct*
 • Draagt zorg voor machines, apparatuur en technische installaties
 • Draagt zorg voor bedrijfsgebouwen en terreinen
 • Draagt zorg voor informatie in de keten