Vakbekwaam medewerker natuur, water en recreatie

De vakbekwaam medewerker natuur, water en recreatie zet zich in voor bos, natuur, water en recreatieterreinen. Hij beheert bospercelen, natuur- en/of terreinen en onderhoudt gebouwen of voorzieningen; denk aan speeltoestellen, natuurlijke speelterreinen, zwembaden, campings en terreinmeubilair. Hij monitort flora en fauna en beoordeelt de kwaliteit van grond en water. Vanuit zijn sterke betrokkenheid met de leefomgeving staat hij voor het belang van groen en natuur. Hij is zich ook altijd bewust van de consequenties van zijn handelen op de flora en fauna. Omgevingsbewust als hij is, houdt deze vakbekwaam medewerker bij al zijn werkzaamheden rekening met de wensen en verwachtingen van het publiek.

Kerntaken en werkprocessen

Uitvoeren en begeleiden van beheerwerk van bos, natuur, landschap, water en recreatieterreinen

  • Voert beheerwerkzaamheden uit 
  • Onderhoudt gebouwen en/of voorzieningen
  • Begeleidt medewerkers op vaktechnisch gebied
  • Bewaakt de planning op de uitvoeringslocatie

Zorg dragen voor publiek en/of gasten

  • Voert gastheerschap uit
  • Begeleidt bij activiteiten

Uitvoeren werkzaamheden ten behoeve van aanleg/inrichting en onderhoud/beheer van de groene ruimte

  • Draagt zorg voor flora, fauna, bodem en water
  • Hanteert gereedschappen en/of machines voor aanleg/inrichting en onderhoud/beheer
  • Communiceert over het werk
  • Voert voorbereidende en afrondende werkzaamheden rondom aanleg/inrichting en onderhoud/beheer uit