Uitvoerder

De uitvoerder werkt aan projecten binnen de vastgoedsector. Hij werkt op een bouwplaats en stuurt het projectteam aan van één of meerdere projecten tegelijk. Hij is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de bouwplaats en houdt zich bezig met de inkoop van materiaal, het plannen van de werkzaamheden, het controleren van de kwaliteit en de voortgang. Hij heeft kennis van bouwkunde, bouwtechniek en de regels rondom arbo, milieu en veiligheid. Hij werkt resultaatgericht. De uitvoerder is verantwoordelijk voor zijn projectteam en de planning van een project. Zijn leidinggevende heeft de eindverantwoordelijkheid.

Kerntaken en werkprocessen

Realiseert het project

 • Bereidt uitvoering voor
 • Leidt de uitvoering van het project
 • Onderhoudt contacten met de opdrachtgever
 • Bewaakt KAM-zorg / voert KAM-zorg uit
 • Bewaakt voortgang en kosten
 • Voert projectadministratie
 • Zorgt voor afvoer van materiaal en materieel
 • Levert project op
 • Handelt klachten af

Maakt een voorstel voor de opdrachtgever

 • Inventariseert wensen en eisen van de opdrachtgever
 • Verzamelt informatie ten behoeve van de projectmap
 • Bepaalt/inspecteert de conditie van het object
 • Stelt plan van aanpak op
 • Calculeert onderhoudswerkzaamheden
 • Presenteert voorstel
 • Stelt offerte op

Bereidt het werk voor

 • Stelt werkbegroting en -planning op
 • Koopt capaciteit, materieel en materiaal in
 • Stelt veiligheids-, gezondheids- en milieuplan op
 • Zet referentieproject op
 • Stelt projectteam samen
 • Draagt projectmap over
 • Begeleidt leerlingen