Technicus water

De technicus water werkt bij een waterbedrijf of een ander bedrijf dat ten dienste van de watervoorziening werkzaamheden uitvoert aan waterdistributie- en watertransportnetten. Als werkvoorbereider, teamleider werkt hij vaak vanuit een vaste locatie. Als uitvoerder of toezichthouder of wanneer hij betrokken wordt bij storingen, reist hij vooral van locatie naar locatie. Hij werkt aan nieuwe en bestaande waterdistributie- en watertransportnetten en is verantwoordelijk voor het eindresultaat van aanleg-, modificatie- of storingswerkzaamheden aan alle delen van het waternet. Hij is betrokken bij het aanleggen, beheren en onderhouden van het waternet en daartoe behorende componenten.

Kerntaken en werkprocessen

Bereidt projecten voor en voert projectmanagement uit

 • Neemt het werk op
 • Levert operationele gegevens voor calculatie
 • Maakt een plan van aanpak of stelt een bestaand plan bij
 • Regelt en bewaakt meldingen en vergunningen van derden
 • Start, coördineert en bewaakt de uitvoering
 • Stuurt personeel en onderaannemers aan

Verricht nacalculaties en evalueert de uitvoering

 • Ontwerpt en onderhoudt waterdistributie- en watertransportnetten
 • Ontwerpt of muteert het waterdistributie- en watertransportnet
 • Stelt het waterdistributie- en watertransportnet veilig buiten en in bedrijf
 • Controleert en beheert het waterdistributie- en watertransportnet
 • Lokaliseert, analyseert en laat de storingen verhelpen in het waterdistributie- en watertransportnetten
 • Rondt werkzaamheden aan het waterdistributie- en watertransportnetten af