Technicus data

De technicus data is verantwoordelijk voor het in bedrijf nemen en houden van transformator- en schakelstations en het elektriciteitsnet. Hij werkt vaak aan glasvezelnetwerken en installeert bekabeling, modems en netwerkapparatuur in het wijknet. Hij voert onderhoud uit en overziet welke gevolgen een wijziging heeft. Van de technicus data wordt verwacht dat hij arbo- en milieubewust zijn werkzaamheden verricht op basis van opdrachten en procedures, regelgeving en normeringen. Hij adviseert en legt duidelijk uit welke werkzaamheden hij uitvoert, aangepast aan het type klant en omgeving. Naar zijn collega's en leidinggevenden stelt hij zich collegiaal op, is betrokken, luistert goed en is solidair en flexibel. Hij komt representatief over.

Kerntaken en werkprocessen

Ontwerpt en onderhoudt datanetten

 • Ontwerpt data netwerkstructuren
 • Ontwikkelt routeringsplannen
 • Configureert datanetten
 • Signaleert, lokaliseert en verhelpt storingen in datanetwerken
 • Stelt het datanetwerk in bedrijf
 • Rondt onderhoud aan het datanetwerk af en levert het op

Bereidt projecten voor en voert projectmanagement uit

 • Neemt het werk op
 • Levert operationele gegevens voor calculatie
 • Maakt een plan van aanpak of stelt een bestaand plan bij
 • Regelt en bewaakt meldingen en vergunningen van derden
 • Start, coördineert en bewaakt de uitvoering
 • Stuurt personeel en onderaannemers aan
 • Verricht nacalculaties en evalueert de uitvoering