Stuurman werktuigkundige zeevisvaart sw6

De stuurman-werktuigkundige zeevisvaart SW6 werkt aan boord van een visserschip, voornamelijk op het
dek, op de brug en in de machinekamer. Hij zet een navigatieroute uit en voert technische taken en de
veiligheidstaken uit. Hij is stressbestendig en lost snel problemen op. Hij beschikt over
verantwoordelijkheidsgevoel en past de voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu
toe. Hij werkt intensief samen met zijn leidinggevende en een paar collega’s, en is verantwoordelijk voor
een goede uitvoering van zijn eigen taken. De stuurman-werktuigkundige zeevisvaart SW6 loopt niet
zelfstandig wacht op de brug of in de motorkamer.

Uitgeschreven tekst van deze video

We volgen een dag uit het werkzame leven van een student en de praktijkopleider voor het beroep stuurman-werktuigkundige zeevisvaart SW6.

 

Ik ben Emile van der Wees en ik ben 19 jaar oud. Ik volg de opleiding Stuurman-

werktuigkundige zeevisvaart en dat doe ik in Katwijk voor Jaczon.

 

Hier hebben we de elektronische zeekaart. Zo kunnen we altijd zien waar we zitten op ieder moment van de dag. Heel belangrijk! Vroeger ging dat via papieren zeekaarten, maar dat ligt al heel lang achter ons. Je moet goed weten hoe je ermee om moet gaan.

 

Mijn naam is Eric van Linden en ik werk voor Jaczon en dat is een onderdeel van Cornelis Vrolijk. We hebben allerlei schepen en sinds 25 jaar ook in de kotter sector.

 

Over het algemeen is het vis verwerken. Ik loop ook af en toe mee op de brug, om mee te kijken hoe het daar gaat. Ik loop ook mee in de machinekamer, om alles te controleren of er niks lekt. Ook was ik af en kook ik in de keuken.

 

Jongens, daar gaan we weer! We kunnen weer naar zee.

 

We vinden het belangrijk om plekken aan stagiairs te bieden. Daar hebben we hele goede ervaringen mee. We willen jonge studenten die ambitie hebben om in de visserij te werken, graag een plek bieden, om ze vanaf het begin onze filosofie qua duurzaamheid mee te geven. Zodat ze niet beter weten dan dat het zo gaat.

 

Ik heb het heel erg naar mijn zin en kan veel lachen met die gasten. Eigenlijk hebben we nooit een discussie. Wat mij wordt opgedragen dat doe ik en zo leer ik.

Kerntaken en werkprocessen

Voert de nautische taken uit op operationeel niveau A-II/3 op vissersschepen

 • Controlling the operation of the ship and care for persons on board at the operational level
 • Navigation at the operational level

Voert de technische taken uit op operationeel niveau A-III/1 op vissersschepen

 • Electrical, electronic and control engineering at the operational level
 • Maintenance and repair at the operational level
 • Marine engineering at the operational level

Voert de veiligheidstaken uit op vissersschepen

 • Handelt bij calamiteiten en ongevallen aan boord
 • Verleent eerste hulp bij ongevallen en ziekte aan boord
 • Voert de maritieme communicatie

Voert de visserijtaken uit op vissersschepen

 • Bereidt het vissen voor
 • Voert de nautische visserijtaken uit
 • Voert de operationele visserijtaken uit
 • Voert de technische visserijtaken uit