Specialist Restauratie Metselwerk

De specialist restauratie metselwerk restaureert waardevol, cultuurhistorisch metselwerk. Hij constateert gebreken aan het metselwerk en voert de nodige reparaties uit. Hij heeft veel kennis van historische stijlen, technieken en materialen die hij moet gebruiken voor de restauratie. Daarnaast kan hij duidelijk en collegiaal met collega’s communiceren. Hij werkt aan de hand van instructies van zijn leidinggevende, maar kan als dit nodig is zelf problemen oplossen. De specialist restauratie metselwerk houdt zijn leidinggevende op de hoogte van zijn voortgang.

Kerntaken en werkprocessen

Voert restauratiemetselwerkzaamheden uit

  • Verwijdert metselwerk
  • Herstelt metselwerk
  • Brengt benodigde bouwkundige voorzieningen aan t.b.v. metselwerk
  • Brengt eenvoudig voegwerk aan
  • Dekt metselwerk af

Bereidt restauratiewerkzaamheden voor, stemt af, rapporteert en ruimt op

  • Orienteert zich op de opdracht
  • Bereidt de werkplek voor
  • Stemt tijdens de uitvoering de werkzaamheden af
  • Controleert en rapporteert de werkzaamheden
  • Rondt de werkzaamheden af